Перетворення фігур (9 клас)

Додано: 18 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 458 разів
11 запитань
Запитання 1

Рухом (переміщенням) називають перетворення фігури, внаслідок якого відстані між точками...

варіанти відповідей

змінюються

збільшуються

зменшуються

не змінюється

Запитання 2


Укажіть фігуру, в яку переходить гострий кут при переміщенні *


варіанти відповідей

тупий кут


промінь

розгорнутий кут

кут, рівний даному

Запитання 3

Серед заданих фігур виберіть ту, що має вісь симетрії 

варіанти відповідей

прямокутна трапеція

прямокутний трикутник

коло

кут

Запитання 4

Дано точку С( 1;3) . Знайти координати точки С₁ , у яку перейде точка С при повороті навколо початку координат на 90° проти годинникової стрілки.

варіанти відповідей

 (-3;1);

(3;-1);

  (-1;3);

  (-2;2);

Запитання 5

Які координати має точка симетрична точці А(3;-1) відносно осі OY?

варіанти відповідей

 (-3;1)

  (3;1)

  (3;-1)

  (-3;-1)

Запитання 6

Відносно якої точки симетричні точки С( 3;5) і D( -1; -3 ) ?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

М(2;2)


 N(-2;4)

  Р(1;1)

  К(-1;-1).

Запитання 7

Які координати має точка симетрична точці Р(-6;4) відносно осі OХ?

варіанти відповідей

 (-6;-4)

(-6;4)

  (6;4)

  (6;-4)

Запитання 8

Паралельне перенесення задано формулами: х1 =х+2, у1= у-2. Вказати координати точки в яку перейде початок координат при цьому паралельному перенесенні.

варіанти відповідей

(-2;2)

(2; 2)

(2; -2)

(-2; -2)

Запитання 9

При паралельному перенесенні точка А(5;- 8) переходить у точку В(-1;- 6). У яку точку при цьому паралельному перенесенні перейде точка С(-1;-9)?

варіанти відповідей

(7;-12)

  (7;-7)

  (-7;-7)

  (-7;-12)

  (-7;12)

Запитання 10

 У яку точку відобразиться центр кола (х+7)² + (у+11)² =9 при семетрії відносно осі ординат?

варіанти відповідей

( 7;11)

  ( 9;11)

  (-7;-11)

  (7;-11)

  (-7;11)

Запитання 11

Яке з запропонованих перетворень не є РУХ?   

варіанти відповідей

паралельне перенесення
   симетрія відносно осі

   поворот

   подібність

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест