Контрольна робота "Геометричні переміщення", 9 клас

Додано: 7 квітня 2020
Предмет: Геометрія, 9 клас
11 запитань
Запитання 1

В наслідок переміщення відрізок переходить у:

варіанти відповідей

відрізок

промінь

пряму

кут, стороною якого є даний відрізок

Запитання 2

Переміщенням не є:

варіанти відповідей

симетрія відносно прямої

поворот

паралельне перенесення

гомотетія

Запитання 3

Яка з фігур має центр симетрії?

варіанти відповідей

трикутник

трапеція

квадрат

коло

Запитання 4

Знайдіть координати точки, симетричної точці А(-4;7) відносно початку координат.

варіанти відповідей

(-4; -7)

(4; -7)

(4; 7)

(-4; 7)

Запитання 5

Знайдіть х і у, якщо точки А(х; -2) і А1(3; у) симетричні відносно осі ОУ.

варіанти відповідей

х = 3; у = 2

х = 3; у = -2

х = -3; у = -2

х = -3; у = 2

Запитання 6

У яку точку переходить точка В(0; -3) при повороті відносно початку координат на 90° проти годинникової стрілки?

варіанти відповідей

А(0; 3)

С(3; 0)

D(-3; 0)

Е(3; -3)

Запитання 7

Знайдіть координати точки, відносно якої точка F(-4; 3) симетрична точці Е(2; -7).

варіанти відповідей

(-3; 5)

(-2; -4)

(-6; 10)

(-1; -2)

Запитання 8

При паралельному перенесенні точка А(-3; 5) відобразилася на точку В(-1; 3). У яку точку відобразиться середина відрізка АВ?

варіанти відповідей

(-2; 4)

(1; 1)

(-4; -6)

(0; 2)

Запитання 9

Сторони двох правильних трикутників відносяться як 3 : 8, а площа меншого з них 36 см2. знайти площу більшого з них.

варіанти відповідей

128 см2

32 см2

16 см2

256 см2

Запитання 10

Паралельнe перенесення задано формулами: х′=х-4, у′=у+5. В яку точку при такому паралельному перенесенні переходить точка Р(1;-9)?

варіанти відповідей

L′(-3; 4)

L′(3; -4)

 L′(-3;-4)

L′(3; 4)

Запитання 11

При переміщенні трикутник KLM перейшов у трикутник K′L′M′. Знайдіть кут L′ трикутника K′L′M′, якщо трикутник KLM є рівнобедреним з основою KL і його кут при вершині M дорівнює 80°.

варіанти відповідей

20°

50°

100°

40°

60°

120°

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест