Геометричні перетворення

Додано: 26 квітня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 234 рази
8 запитань
Запитання 1

На якому з малюнків точки В і В′ симетричні відносно прямої а?

варіанти відповідей
Запитання 2

У яку точку при повороті навколо точки О на кут 90° проти годинникової стрілки перейде точка М (див. малюнок)?

варіанти відповідей

P

C

K

N

Запитання 3

Під час переміщення кут, який дорівнює 28°, переходить у кут, який дорівнює

варіанти відповідей

56°

14°

72°

28°

Запитання 4

Серед наведених фігур вкажіть ту, яка не має осі симетрії

варіанти відповідей

різнобічна трапеція

рівносторонній трикутник

коло

квадрат

Запитання 5

Які координати має точка, симетрична точці А ( 5; - 6 ) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

( - 5; 6 )

( 5; 6 )

( 6; 5 )

( 6; - 5 )

Запитання 6

Які координати матиме точка, симетрична точці В ( - 4; 7 ) відносно точки С ( 2; 5 )?

варіанти відповідей

( 7; - 4 )

( 3; - 5 )

( 8; 3 )

( 6; 10 )

Запитання 7

У яку точку перейде точка А ( - 6; 0 ) при повороті навколо початку координат на 90° за годинниковою стрілкою?

варіанти відповідей

( 6; 0 )

( 0; - 6 )

( - 6; 6 )

( 0; 6 )

Запитання 8

Серед точок А(3;2), В(-2;-3), С(-3;2),К(-3;-2) оберіть дві, які симетричні відносно осі ОХ.

варіанти відповідей

А і В

С і К

А і К

В і С

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест