Геометричні перетворення

Додано: 27 квітня 2023
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 417 разів
12 запитань
Запитання 1

На якому з малюнків точки В і В′ симетричні відносно прямої а?

варіанти відповідей
Запитання 2

У яку точку при повороті навколо точки О на кут 90° проти годинникової стрілки перейде точка М (див. малюнок)?

варіанти відповідей

P

C

K

N

Запитання 3

Під час повороту кут, який дорівнює 28°, переходить у кут, який дорівнює

варіанти відповідей

56°

14°

72°

28°

Запитання 4

Серед наведених фігур вкажіть ту, яка не має осі симетрії

варіанти відповідей

різнобічна трапеція

рівносторонній трикутник

коло

квадрат

рівнобічна трапеція

Запитання 5

Які координати має точка, симетрична точці А ( 5; - 6 ) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

( - 5; 6 )

( 5; 6 )

( 6; 5 )

( 6; - 5 )

Запитання 6

Які координати матиме точка, симетрична точці В ( - 4; 7 ) відносно точки С ( 2; 5 )?

Розв'язок цієї задачи надішліть в Гугглклас.

варіанти відповідей

( 7; - 4 )

( 3; - 5 )

( 8; 3 )

( 6; 10 )

Запитання 7

У яку точку перейде точка А ( - 6; 0 ) при повороті навколо початку координат на 90° за годинниковою стрілкою?

Малюнок до цієї задачи надішліть в Гугглклас.

варіанти відповідей

( 6; 0 )

( 0; - 6 )

( - 6; 6 )

( 0; 6 )

Запитання 8

Серед точок А(3;2), В(-2;-3), С(-3;2),К(-3;-2) оберіть дві, які симетричні відносно осі ОХ.

варіанти відповідей

А і В

С і К

А і К

В і С

Запитання 9

Побудувати трикутник АВС, у якому А(-3;2);  В(-1;6);   С(-8;4); 

і симетричний йому трикутник  відносно осі ОХ. Визначити координати вершин симетричного йому трикутника.

Рисунок до задачи надіслати в Гугглклас.

варіанти відповідей

А1(3;-2), В1(1; -6), С1(8; -4)

А1(-3; -2), В1(-1; -6); С1(-8; -4)

А1(3; 2), В1(; -6); С1(8; -4)

А1(3; -2), В1(1; -6); С1(8; -4)

Запитання 10

Побудувати трикутник АВС, у якому А(-3;2);  В(-1;6);   С(-8;4); 

і симетричний йому трикутник відносно осі ОУ. Визначити координати вершин симетричного йому трикутника.

Рисунок до задачи надіслати в Гугглклас.

варіанти відповідей

А(-3;-2);  В(-1;-6);   С(-8;-4)

А(3;-2);  В(1;-6);   С(8;-4)

А(-3;2);  В(-1;6);   С(-8;4)

А(3;2);  В(1;6);   С(8;4)

Запитання 11

Паралельне перенесення задано формулами 

х1 = х - 4,

у1 = у + 2.

            В яку точку при цьому перейде точка В(1;-1)?

варіанти відповідей

В1 (5; 3)

В1(5; -3)

В1(-3; 1)

В1(-3; -1)

Запитання 12

При паралельному перенесенні точка А(2; -4) переходить в точку В(-5; 1). Запишіть формули паралельного перенесення.

Розв'язок задачи надішліть в Гуглклас.

варіанти відповідей

х' = x + 2 y' = y - 4

x' = x - 7 y' = y + 5

x' = x + 7 y' = y - 5

x' = x - 4 y' = y - 2

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест