12 серпня о 18:00Вебінар: Краще раз побачити: універсальні інтернет-ресурси для унаочнення навчального матеріалу

Геометричні перетворення (узагальнення)

Тест виконано: 491 раз
12 запитань
Запитання 1

При симетрії точки А(х,у) відносно вісі ординат змінюється

варіанти відповідей

тільки х

х та у

тільки у

 неможливо дати відповідь

Запитання 2

При симетрії точки А(х,у) відносно початку координат змінюється

варіанти відповідей

тільки х

х та у

тільки у

неможливо дати відповідь

Запитання 3

Дано точку М(5;-2). Знайти точку, симетричну їй відносно початку координат.

варіанти відповідей

 (-2;5)

(-5;-2)

(-5;2)

(2;-5)

Запитання 4

Дано точку А(3;-2). Знайти точку, симетричну їй відносно точки В(-1;2).

варіанти відповідей


(-5;-2)

(5;-6)


(-5;6)

(5;-2)

Запитання 5

Серед точок А(3;2), В(-2;-3), С(-3;2), Д(-3;-2) виберіть дві, симетричні відносно осі абсцис

варіанти відповідей

А і В

В і С

А і С

С і Д

Запитання 6

Унаслідок паралельного перенесення точка А(-4;9) переходить у точку А1(5;-8). Знайдіть координати точки В1, у яку переходить точка В(2;-3) за такого паралельного перенесення

варіанти відповідей

В1(-7;-14)

В1(-3;-4)

В1(11;-20)

В1(7;-2)

Запитання 7

Точка А1 симетрична точці А(-3;5) відносно початку координат, а точку А2 отримали в результаті паралельного перенесення точки А1, заданого формулами х2=х1+5, у21-3. Знайдіть координати точки А2

варіанти відповідей

 А2(-2;-8)

 А2(-2;2)

А2(8;-8)

А2(2;-8)

Запитання 8

Унаслідок паралельного перенесення на вектор (-7; 10) образом точки А є точка А1(-3;6). Знайдіть координати точки А

варіанти відповідей

(14;-1)

(-10;16)

 (-4;4)

(4;-4)

Запитання 9

Точки А (х; -3) і А' (5; у) симетричні відносно точки О(7;1). Знайдіть х і у.

варіанти відповідей

9; -5

-9; 5

-9; -5

9; 5

Запитання 10

Як називається перетворення, зображене на малюнку?

варіанти відповідей

Образ

Паралельне перенесення

Осьова симетрія

Центральна симетрія

Запитання 11

Як називається перетворення, зображене на малюнку

варіанти відповідей

паралельне перенесення

поворот

центральна симетрія

осьова сіметрія

Запитання 12

Знайти координати точки М1, у яку переходить точка M(3;-3) при повороті навколо початку координат на 900 за годинниковою стрілкою.

варіанти відповідей

(-3;-3)

(-3;3)

(3;3)

(0;3)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест