Геометричні перетворення. Самостійна робота

Додано: 14 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 54 рази
10 запитань
Запитання 1

При яких значеннях х та у точки А(х; 6) і В (– 5; у) симетричні відносно початку координат?

варіанти відповідей

х = – 5; у = 6

 х = 5; у = – 6

 х = – 5; у = 6

х = 5; у = 6

Запитання 2

Паралельне перенесення задано формулами х/ = х + 2, у/ = у – 3. Знайдіть координати точки К (х; у), якщо точка К/(5; 1) є образом точки К(х; у) при такому паралельному перенесенні

варіанти відповідей

(7; – 2)

(3; 4)

(4; 3)

(– 7; 3)

Запитання 3

Дано точки В ( – 2; 7), С (2; 4), К ( 0; 3), L (3; 7). Чи існує переміщення, при якому відрізок ВС переходить у відрізок КL?

варіанти відповідей

існує, оскільки образом відрізку при перетворенні є відрізок, рівний даному

не існує, оскільки образом відрізку при перетворенні є відрізок, рівний даному

визначити не можна

не існує, оскільки перетворення не зберігає відстань між точками

Запитання 4

Укажіть рівняння прямої, яка симетрична прямій х + у – 8 = 0 відносно осі ординат.

варіанти відповідей

у = – х + 8

у = – х – 8

у = х + 8

у = х – 8

Запитання 5

При яких значеннях х та у точки А (7; у) та В (х; – 3) симетричні відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

 (– 7; –3)


(– 7; 3)

 (7; – 3)

 (7; 3)

Запитання 6

Прямокутний трикутник А1В1С1 є образом трикутника АВС при повороті навколо точки О за годинниковою стрілкою на кут 135. Катети АС = 6 см і ВС = 8 см. Знайдіть сторони трикутника А1В1С1.

варіанти відповідей

6 см, 8 см, 14 см

4 см, 6 см, 8 см

6 см, 8 см, 10 см

 3 см, 4 см, 5 см

Запитання 7

Укажіть формули паралельного перенесення, при якому точка А/ (– 6; 3) є образом точки А (4; 8)

варіанти відповідей

 x/ = x – 6; y/ = y + 3

 x/ = x – 5; y/ = y – 10

 x/ = x + 10; y/ = y + 5

 x/ = x – 10; y/ = y – 5

Запитання 8

Укажіть координати точки А1 (х; у), яка є образом точки А (– 2; 0) при повороті навколо початку координат на 180° за годинниковою стрілкою?

варіанти відповідей

 (0; 2)

(0; – 2)

(2; 0)

 (– 2; – 2)

Запитання 9

Укажіть рівняння образу прямої у = – х + 4 при паралельному перенесенні на вектор а̅ (1; 1)

варіанти відповідей

у = – х + 5

у = х + 1

у = – х + 6

у = х + 6

Запитання 10

Точка А ( – 7; 10) - образ точки В (– 1; – 2) при гомотетії з коефіцієнтом 2. Укажіть координати центра гомотетії.

варіанти відповідей

(5; – 14)

(– 5; 14)

(– 3; 2)

(3; – 2)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест