Геометрія. 10кл. 39 урок. Властивості перпендикулярних площин

Додано: 4 лютого
Предмет: Геометрія, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

Лінійний кут двогранного кута дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює двогранний кут?


варіанти відповідей

30°

60°

90°

120°

Запитання 2

Кутом між двома площинами, що перетинаються, називають величину того з утворених двогранних кутів, який ...варіанти відповідей

менший за 180°

не більший за 90°

більший за 180°

Запитання 3

Якщо пряма перпендикулярна до площини, то кут між цією прямою і площиною дорівнює ...

варіанти відповідей


90°

180°


45°

60°

Запитання 4

Якщо пряма паралельна до площини, то кут між ними дорівнює ...

варіанти відповідей


90°

360°

180°

Запитання 5

Який кут між похилою АС та площиною α, якщо АВ=ВС і АВ - перпедикуляр до площини α?

варіанти відповідей


30°

45°


60°

90°

Запитання 6

Лінійний кут двогранного кута, який утворений при перетині площин α та β...

варіанти відповідей

SBО

SAО

SМО

SAB

Запитання 7

На малюнку визначте проєкцію похилої SА, якщо SO - перпендикуляр до площини α.

варіанти відповідей

ОB

SA

ОМ

Запитання 8

Лінія перетину граней двогранного кута - це...

варіанти відповідей

ребро

грань

α

β

Запитання 9

Напівплощини α та β у двогранному куті називають

варіанти відповідей

ребрами

гранями

лінією перетину

Запитання 10

Якщо площина ОSМ проходить через пряму SО, перпендикулярну до площини α, то ці площини...

варіанти відповідей

перпендикулярні

паралельні

мимобіжні

всі варіанти вірні

Запитання 11

Через катет АС прямокутного трикутника АВС (∠С=900) проведено площину α під кутом 450 до площини трикутника, АВ=10см, АС=8см. Знайдіть відстань від вершини В до площини α.

варіанти відповідей

6√2

6

3√2

12

Запитання 12

Через катет АС прямокутного трикутника АВС (∠С=900) проведено площину α під кутом 600 до площини трикутника, АВ=13см, АС=5см. Знайдіть відстань від вершини В до площини α.

варіанти відповідей

6√2

6

3√2

12

Запитання 13

Ребром лінійного кута двогранного кута, який утворений при перетині площин α та β є...

варіанти відповідей

SA

AB

Запитання 14

Якщо площина АА1B1В прохдить через пряму А1B1, яка перпендикулярна до площини СС1B1В, то ці площини

варіанти відповідей

паралельні

перпендикулярні

мимобіжні

всі варіанти вірні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест