Геометрія 9 клас. Переміщення, симетрія, поворот, паралельне перенесення

Додано: 26 квітня
Предмет: Геометрія, 9 клас
Тест виконано: 330 разів
31 запитання
Запитання 1

Укажіть геометричну фігуру, в яку переходить відрізок унаслідок переміщення

варіанти відповідей

пряма

промінь

точка

відрізок, що дорівнює даному

Запитання 2

Серед наведених фігур виберіть ті, які мають центр симетрії

варіанти відповідей
Запитання 3

На рисунку відрізок BD - висота рівнобедреного трикутника АВС, проведена до основи. Укажіть відрізок, у який переходить відрізок AD внаслідок симетрії відносно прямої ВD

варіанти відповідей

АВ

АС

СD

ВD

Запитання 4

Яка з наведених фігур має безліч осей симетрії?

варіанти відповідей

квадрат

коло

рівнобічна трапеція

відрізок

рівносторонній трикутник

Запитання 5

Яка з наведених точок, симетрична точці С(-5; 3) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

(- 5; - 3)

(5; 3)

( 5; - 3 )

(3; -5)

(-5; 3)

Запитання 6

Яка з наведених точок симетрична точці А(-4; 7) відносно початку координат?

варіанти відповідей

(4; 7)

(4; - 7)

(- 4; - 7)

(-4; 7)

(-7; 4)

Запитання 7

Скільки осей симетрії має квадрат?

варіанти відповідей

2

6

4

безліч

Запитання 8

Оберіть правильні твердження. Виберіть кілька варіантів

варіанти відповідей

Віссю симетрії рівнобедреного трикутника є серединний перпендикуляр, опущений до його основи з протилежної вершини

Віссю симетрії паралелограма є його діагональ

Центром симетрії ромба є точка перетину його діагоналей

Віссю симетрії рівнобічної трапеції є її середня лінія

Запитання 9

Серед наведених твердженьукажіть правильне:

варіанти відповідей

перетворення подібності є окремим випадком переміщення

гомотетія є окремим випадком повороту

поворот є окремим випадком переміщення

перетворення подібності є окремим випадком гомотетії

Запитання 10

Якщо дві фігури суміщаються переміщенням, то вони називаються ...

варіанти відповідей

рівними

подібними  

схожими

близнюками

Запитання 11

Якою буде довжина відрізка 10 см при переміщенні (русі)?

варіанти відповідей

5 см

20 см

10 см

30 см

Запитання 12

На рисунку зображено квадрат АВСD. Укажіть відрізок, у який переходить відрізок АО внаслідок повороту навколо точки О на 900 за годинниковою стрілкою

варіанти відповідей

ВО

СО

АВ

Запитання 13

Чи буде центром симетрії точка перетину діагоналей прямокутника?

варіанти відповідей

Так

НІ

Запитання 14

Чи буде центром симетрії точка перетину діагоналей трапеції?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 15

Дано точку К(3; -2). Вкажіть координати точки, симетричної до точки К відносно точки N(1;0)

варіанти відповідей

(1; 2)

(-1; 2)

(1; -2)

(-1; -2)

Запитання 16

Точки А(-2; у) і В(х; 5) симетричні відносно початку координат. Знайдіть х та у

варіанти відповідей

 х = -2; у = -5

 х = -2; у = 5

х = 2; у = -5

х = 2; у = 5

Запитання 17

Оберіть рівняння кола, симетричного до даного кола(х + 2)2 + (у - 3)2 = 4 відносно осі Ох.

варіанти відповідей

(х - 2)2 + (у - 3)2 = 4 

(х + 2)2 + (у + 3)2 = 4

(х + 2)2 - (у + 3)2 = 4

(х - 2)2 + (у + 3)2 = 4

Запитання 18

Серед точок А(3;2), В(-2;-3), С(-3;2), D(-3;-2) виберіть дві, які симетричні відносно центра координат.

варіанти відповідей

А і В

А і D

B i C

C i D

Запитання 19

На якому з малюнків точки A і A’ симетричні відносно прямої l ?

варіанти відповідей
Запитання 20

Перетворення симетрії відносно точки є ...

варіанти відповідей

переміщенням

перенесенням

Запитання 21

Знайдіть формули паралельного перенесення, при якому точка К(-1; 2) переходить у точку К′(0; -2).

варіанти відповідей

 х′ = х +1; у′ = у - 4

 х′ = х + 1; у′ = у

 х′ = х -1; у′ = у + 4

х′ = х ; у′ = у - 4

Запитання 22

Серед наведених видів перетворень укажіть те, яке не є переміщенням

варіанти відповідей

паралельне перенесення

осьова симетрія

перетворення подібності (k≠1)

поворот

Запитання 23

Укажіть геометричну фігуру, в яку переходить відрізок унаслідок переміщення

варіанти відповідей

пряма

промінь

точка

відрізок, що дорівнює даному

Запитання 24

Серед наведених фігур виберіть ті, які мають центр симетрії

варіанти відповідей
Запитання 25

На рисунку зображено паралелограм АВСD. Унаслідок паралельного перенесення точка С переходить у точку О. Укажіть точку, в яку внаслідок такого перенесення переходить точка О

варіанти відповідей

А

В

С

D

Запитання 26

Вказати рух, при якому образом чотирикутника ABCD, зображеного на рисунку, є чотирикутник MKNP

варіанти відповідей

центральна симетрія

осьова симетрія

паралельне перенесення

вказати неможливо

Запитання 27

Яка з наведених точок, симетрична точці С(-5; 3) відносно осі абсцис?

варіанти відповідей

(- 5; - 3)

(5; 3)

( 5; - 3 )

(3; -5)

(-5; 3)

Запитання 28

Яка з наведених точок симетрична точці А(-4; 7) відносно початку координат?

варіанти відповідей

(4; 7)

(4; - 7)

(- 4; - 7)

(-4; 7)

(-7; 4)

Запитання 29

Вказати рух, при якому образом чотирикутника ABCD, зображеного на рисунку, є чотирикутник NMPK

варіанти відповідей

осьова симетрія

центральна симетрія

паралельне перенесення

поворот

вказати неможливо

Запитання 30

Укажіть малюнок, на якому зображено паралельне перенесення


варіанти відповідей
Запитання 31

Паралельне перенесення задано формулами: х′ = х - 3, у′ = у + 7.

Яка точка при цьому паралельному перенесені С(х; у) переходить у точку С′(2; 4)?

варіанти відповідей

С(-1; 11)

С(5; -3)

С(5; 3)

С(-1; -3)

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест