Графічний дизайн

Додано: 21 вересня 2020
Предмет: Інформатика, 11 клас
Тест виконано: 6 разів
12 запитань
Запитання 1

Запустити графічний редактор Paint на виконання можна за допомогою вказівки

варіанти відповідей

Пуск --> Графічний редактор --> Paint

Пуск --> Усі програми --> Стандартні --> Paint

Paint --> Стандартні --> Пуск

Запитання 2

Що називають комп’ютерною графікою?

варіанти відповідей

Розділ інформатики, який вивчає технології опрацювання графічних зображень з використанням комп'ютерної техніки

Файл, у якому зберігається зображення

Комп’ютерна програма, призначена для створення й редагування графічних зображень

Розділ інформатики, у якому вивчаються методи створення й опрацювання текстової інформації за допомогою комп’ютера

Запитання 3

Растрове графічне зображення складається з ...

варіанти відповідей

графічних примітивів

прямокутників-пікселів

символів

Запитання 4

Векторне графічне зображення складається з ...

варіанти відповідей

графічних примітивів

прямокутників-пікселів

символів

Запитання 5

Графіка - це

варіанти відповідей

вид образотворчого мистецтва, для якого характерна перевага ліній і штрихів, використання контрастів білого і чорного та менше, ніж у живописі, використання кольору. 

Тематична композиція.

Лаконічне, помітне, найчастіше кольорове зображення з коротким текстом, виконане, як правило на великому аркуші паперу.

Запитання 6

Назвіть види графіки:

варіанти відповідей

Станкова, прикладна, плакатна, промислова, архітектурна, комп'ютерна.

3 D графіка, комп'ютерна графіка, промислова графіка.

Векторна графіка, растрова графіка, 3 D графіка, фрактальна графіка.

Запитання 7

За областю застосування, графіка поділяється на:

варіанти відповідей

наукова графіка, ділова графіка, ілюстративна графіка, фрактальна та 3D графіка.

комп'ютерна анімація, художня і рекламна графіка, ділова графіка, ілюстративна графіка.

наукова графіка, ділова графіка, ілюстративна графіка, конструкторська графіка, мультимедіа, комп'ютерна анімація, художня і рекламна графіка.

Запитання 8

Тенденція - це

варіанти відповідей

зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту. 

можливість тих чи інших подій розвиватися в даному напрямку.

напрямок медіа-мистецтва, заснований на використанні комп'ютеру, інформаційних технологій, як основи для художнього твору.

Запитання 9

Ілюстрація - це

варіанти відповідей

напрямок в медіамистецтві, твори якого створюються і представляються за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних або медіа технологій, результатом якого є художні твори в цифровій формі.

зв'язок шляхом засобів візуалізації, що визначається як передача ідей та інформації у формах, які можна прочитати або розглянути.

зображення, що супроводжує текст літературного твору, газетної статті тощо з метою полегшення для читача візуалізації змісту.

Запитання 10

До якого виду графіки відносяться твори графічного мистецтва, що мають самостійне значення?

варіанти відповідей

прикладна

плакатна

станкова

архітектурна

Запитання 11

Художній твір, виконаний в агітаційних, рекламних чи навчальних цілях називають

варіанти відповідей

листівка

інфографіка

малюнок

плакат

Запитання 12

Вид прикладної художньої графіки, що обслуговує сферу виробництва і збуту промислової продукції це-

варіанти відповідей

промислова

архітектурна

прикладна

комп'ютерна

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест