Повторення : Графік функції.

Додано: 30 квітня 2023
Предмет: Алгебра, 9 клас
Копія з тесту: Графік функції
Тест виконано: 294 рази
11 запитань
Запитання 1

Функція це - ...


варіанти відповідей

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає єдине значення змінної y.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню x відповідає два значення змінної y.

 залежність між змінними x та y.

залежність між змінними x та y, при якій кожному значенню y відповідає єдине значення змінної x.

Запитання 2

Незалежну змінну називають...

варіанти відповідей

область значень

аргументом

функцією

інший варіант

Запитання 3

За малюнком знайдіть f(-2)...

варіанти відповідей

2

5

1

0

Запитання 4

За поданим графіком знайти область визначення функції D (y):

варіанти відповідей

D (y): –1≤ x ≤3

D (y): 0≤ x ≤3

D (y): 2≤ x ≤–1

D (y): –1≤ x ≤5

Запитання 5

Функцію можно задати

варіанти відповідей

Таблицею

Формулою

Графіком

Аргументом

 Нерівністю

Словесно

Запитання 6

За графіком функції знайти її нулі

варіанти відповідей

(0,1) (0;-1)

(0;-1)

(-1; 0) (1;0)

(-1; 0) (1;0) (0;-1)

Запитання 7

За графіком функції визначити коли y>0

варіанти відповідей

-5<x<2

x>3

x<-2

x< -1,x>1

-5<x<-2

Запитання 8

За графіком функції визначити коли y<0

варіанти відповідей

x<-1 x>1

x>1

x<-1

-1<x<1

Запитання 9

Встановити, які з точок А (5; 3) і В (10; –3) належать графіку функції:

варіанти відповідей

А належить, В не належить

А не належить, В належить

Обидві належать

Обидві не належать

Неможливо визначити

Запитання 10

Користуючись графіком, знайдіть значення аргументу, за яких значення функції дорівнює 0:

варіанти відповідей

x = 2

x = - 2

x = 0

x = 2; x = - 2

x = 4

Запитання 11

Користуючись графіком, знайдіть область значень функції:

варіанти відповідей

y ≥ 4

y > 4

y ≤ 4

y < 4

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест