24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Громадівський рух

Додано: 8 грудня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 110 разів
18 запитань
Запитання 1

Український національно-визвольний рух у Наддніпрянській Україні в 1860—1880-х рр. був спрямований:

варіанти відповідей

на створення підпільних терористичних організацій для силового повалення царизму

 на перехід до легальної політичної боротьби за відродження української державності

на об’єднання українського, польського та російського рухів у єдиний визвольний рух

 на організацію видавничої справи, відкриття недільних шкіл, бібліотек, наукові дослідження

Запитання 2

Поява Емського указу (1876 р.) імператора Олександра ІІ пов’язана з:

варіанти відповідей

активізацією діяльності об’єднань української інтелігенції – громад.

викриттям владою учасників Кирило-Мефодіївського братства

виданням українського альманаху «Русалка Дністровая»

участю українців у польському національно-визвольному повстанні

Запитання 3

Про яку організацію йдеться в уривку з історичного джерела: «...Переважно досліджує губернії Київського освітнього округу в усіх тих аспектах, що є предметом занять Товариства, і особливо дослідження зі статистики та етнографії... відшукує й доводить до відома вже зібрані й ті, що збері-гаються в місцевих архівах, відомості про край, розглядає їх, вирішує, як їх використати для науки...»?

варіанти відповідей

 товариство «Просвіта»

Наукове товариство ім. Т. Шевченка

Південно-Західний відділ Російського географічного товариства

 просвітницьке товариство галицьких греко-католицьких священиків.

Запитання 4

Якому діячеві громадівського руху належать цитовані нижче спомини? «Я заявився до київського генерал-губернатора Дундукова-Корсакова, просив паспорт за кордон… Через три дні дозвіл було одержано і я виїхав через Галичину й Угорщину до Відня, де почав готуватися до видання збірника «Громада». Водночас уряд почав конфісковувати брошури соціал-демократичного змісту, а тому вирішив перенести видання «Громади» до Женеви…»

варіанти відповідей

 В.Антоновичу  

 П.Чубинському 

М.Костомарову  

М.Драгоманову

Запитання 5

Укажіть головну відмінність «молодих громад» від «старої громади», що існували в Наддніпрянській Україні у другій пол. ХІХ ст.?

варіанти відповідей

виступали за політизацію національно-визвольної боротьби

активно готували народне повстання проти самодержавства

діяли як легальні культурно-просвітні організації

брали участь у терористичній діяльності російських народників.

Запитання 6

Таємне розпорядження міністра внутрішніх справ Російської імперії, що увійшло в історію під назвою «Валуєвський циркуляр», видано

варіанти відповідей

 1856 р. 

1863 р

1861 р

1876 р

Запитання 7

Викрита російською поліцією «Чигиринська змова» стала свідченням діяльності

варіанти відповідей

 хлопоманів. 

народників. 

радикалів.

громадівців.

Запитання 8

Яке розпорядження царського уряду викликало такий коментар сучасника: «Усі чесні люди кожної цивілізованої нації вважають справу російського уряду відняти в 24 мільйонів українців їхню мову, заборонити друкувати українські газети, виголошувати промови на ювілеях українських поетів, найдурнішим документом, який можна було прийняти у сфері духовного життя...»?

варіанти відповідей

 «Маніфест...» імператора Миколи II від 17 жовтня 1905 р.

 «Маніфест...» імператора Олександра II від 19 лютого 1861 р.

Циркуляр міністра внутрішніх справ П. Валуєва від 18 липня 1863 р.

Емський указ імператора Олександра II від 18 травня 1876 р

Запитання 9

Беручи участь у діяльності Південно-Західного відділу Російського географічного товариства, громадівці намагалися

варіанти відповідей

запровадити мережу недільних україномовних шкіл.

організувати систематичні українознавчі дослідження.

поширювати нелегальну марксистську літературу.

створити українську політичну партію.

Запитання 10

У якому році царською владою ухвалено документ, уривок з якого процитовано:«…Зважаючи… на теперішнє тривожне становище суспільства… міністр внутрішніх справ визнав за необхідне… видання книг малоросійською мовою як духовного змісту, так і навчальних, і взагалі призначених для початкового читання народу, припинити…»?

варіанти відповідей

1876 р.

 1861 р.

1905 р.

1863 р.

Запитання 11

Яке видання мало назву «Основа»?

варіанти відповідей

 перший український політичний журнал в Женеві 

перший передвісник української преси в Галичині

перший український літературно-науковий журнал в Петербурзі  

друкований орган Київської громади в 1861-1862 рр.  

Запитання 12

Вкажіть роки діяльності "братства тарасівців":

варіанти відповідей

 1873-1875 рр.

1893-1895 рр.

1891-1898 рр.

 1882-1883 рр

Запитання 13

Вкажіть прізвище одного із засновників таємного гуртка "хлопоманів"

варіанти відповідей

В. Антонович

 Д. Зубрицький

 Т. Шевченко

М. Лисенко

Запитання 14

В якому році було видано указ царя, в якому проголошувалося „...не допускати ввозу в межі імперії ... яких би то не було книг і брошур, що видаються за кордоном на малоруському наріччі, а також і друкування на ньому текстів до музичних нот...”?

варіанти відповідей

1861 р.

1863 р.

 1876 р.

1882 р.

Запитання 15

Укажіть прізвище цього політичного діяча

варіанти відповідей

 М. Драгоманов

 П. Чубинський

Б. Грінченко

В. Антонович

Запитання 16

Визначте прізвище історичного діяча, яке пропущено в наведеному уривку: "На початку 1860-х рр. з-поміж польської та спольщеної шляхти Правобережної України відокремилася група студентів, сумління яких мучило усвідомлення того, що їхній клас упродовж століть гнобив селян, і які вирішили зблизитися з народом. Самі себе вони називали українофілами. а очолив їх ...."

варіанти відповідей

 М. Драгоманов

Б. Грінченко

П. Чубинський

В. Антонович

Запитання 17

Напівлегальні об'єднання української інтелігенції другої половини XIX ст., діяльність яких мала культурницьке і суспільно-політичне спрямування, називалися

варіанти відповідей

 братства

земства

 громади

 народовці

Запитання 18

Ісмаїл Гаспринський є представником національного відродження...

варіанти відповідей

євреїв

кримських татар

угорців

греків

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест