Громадянська освіта

Додано: 26 травня 2020
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 143 рази
18 запитань
Запитання 1

Політичні, економічні, дипломатичні, культурні та інші відносини, що виникають між державами або групами держав, їх світовими та регіональними організаціями

варіанти відповідей

міжнародні відносини

дипломатичні відносини

національні відносини

Запитання 2

Мета якої організації вкоренити в людській свідомості ідеї захисту миру на осеві освіти, культури й комунікацій, опікується відбудовою шкіл у країнах, розорених війною, та захистом пам'яток культури

варіанти відповідей

МОМ

ВООЗ

ЮНЕСКО

МОП

Запитання 3

Процес всесвітньої економічної, політичної та культурної інтеграціцї й уніфікації

варіанти відповідей

інтеграція

міграція

глобалізація

Запитання 4

Згуртування, об'єднання політичних, економічних, державних і громадських структур у рамках регіону, країни, світу

варіанти відповідей

інтеграція

міграція

глобалізація

Запитання 5

Процес переселення людей, що перетинають кордони тих чи інших територій зі зміною місця проживання назавжди або на тривалий термін

варіанти відповідей

еміграція

міграція населення

імміграція

Запитання 6

Масове переселення з батьківщини в іншу державу, тривале перебування за межами батьківщини внаслідок переселення

варіанти відповідей

еміграція

міграція населення

імміграція

Запитання 7

В'їзд у державу іноземця чи особи без громадянства на тривале або постійне проживання

варіанти відповідей

еміграція

міграція населення

імміграція

Запитання 8

Наука про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг

варіанти відповідей

 філософія

 

  


 соціологія

економіка

  екологія

Запитання 9

Ідентичність - це...

варіанти відповідей

підвищення особистого освітнього рівня

розуміння своєї унікальності, з одного боку, та відчуття приналежності до певної соціальної групи, з іншого

відчуття себе сучасною людиною

Запитання 10

Який тип власності є панівним в ринковій економіці?

варіанти відповідей

приватна

акціонерна

державна

 індивідуальна 

Запитання 11

Людина, яка ототожнює себе з певною країною, де вона має відповідний юридичний статус, певні права та відповідні обов’язки

варіанти відповідей

апатрид

особистість

патріот

громадянин

Запитання 12

 Стереотипи – це

варіанти відповідей

багатогранний вимір дійсності

стійке і спрощене уявлення

прагнення до особистісного вдосконалення

Запитання 13

 Дозвільний документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом виконавчої влади, згідно з яким його власник має право на здійснення певного виду підприємницької діяльності

варіанти відповідей

розпорядження

ліцензія

дозвіл

 посвідчення

Запитання 14

Сукупність усіх фізичних осіб, які перебувають на території держави та підкоряються її юрисдикції

варіанти відповідей

 біпатриди

апатриди

громадяни

населення

Запитання 15

Вкажіть, що не є ознакою демократії

варіанти відповідей

Наявність законодавчого органу та конституції

Виборність органів влади

Однопартійність і наявність офіційної державної ідеології

Взаємодія організованих об’єднань суспільства, що відбувається без прямого втручання держави

Запитання 16

Суперництво між суб’єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку 

варіанти відповідей

попит

конкуренція

бюджет

пропозиція

Запитання 17

Об′єднання людей, які проживають в одній географічній місцевості, мають спільні інтереси та завдання

варіанти відповідей

гурток


партія

 опозиція

 громада 

Запитання 18

Форма політичної організації суспільства, що характеризується участю народу в управлінні державою

варіанти відповідей

комунізм  

соціалізм 

  демократія 

монархія

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест