Тести від «На Урок»: Організація дистанційної роботи під час карантину

Гроші. Вирішення основних питань економіки

Додано: 19 грудня 2019
Предмет: Економіка, 10 клас
Тест виконано: 17 разів
12 запитань
Запитання 1

НЕ є ознакою досконалої конкуренції 

варіанти відповідей

 А можливість домовленості між покупцями й продавцями 

 Б наявність на ринку великої кількості продавців і покупців 

 В відсутність бар’єрів для входження в галузь 

 Г вплив виробника на рівень цін у галузі 

Запитання 2

Монополістична конкуренція — це форма ринку, яка характеризується 

варіанти відповідей

 А великою кількістю конкуруючих фірм, що виробляють унікальну продукцію 

 Б великою кількістю конкуруючих фірм, що виробляють однорідну продукцію

 В невеликою кількістю конкуруючих фірм

 Г наявністю різних форм нецінової конкуренції 

Запитання 3

Найвищий рівень диференціації продукту притаманний ринку

варіанти відповідей

 А олігополії 

 Б досконалої конкуренції 

 В монополістичної конкуренції 

 Г монопсонії 


Запитання 4

Якщо на ринку є декілька великих фірм, які підтримують цінового лідера при встановленні цін, то існує тип конкуренції  

варіанти відповідей

А монополістична конкуренція 

 Б монополія 

 В олігополія 

Г досконала конкуренція 

Запитання 5

Що є рисою монополістичної конкуренції? 


варіанти відповідей

 А єдиний продавець на ринку 

 Б єдиний покупець на ринку 

 В однорідний продукт 

 Г диференційований продукт 

Запитання 6

Спільною рисою ринків досконалої та монополістичної конкуренції є 

варіанти відповідей

 А випуск однорідної продукції 

 Б випуск диференційованих товарів 

В відсутність законодавчих бар’єрів на вхід у ринок 

Г конкуренція торговельною маркою 

Запитання 7

Яка з названих характеристик НЕ належить до чистого ринку?  

варіанти відповідей

 А ієрархія

 Б конкуренція 

 В приватна власність 

Г свобода підприємницького вибору 

Запитання 8

У ринковій економіці проблема «що виробляти» вирішується 

варіанти відповідей

 А державою через систему планових органів

 Б через «голосування» грошима 

 В взаємодією держави та асоціацій підприємців 

 Г технологічними можливостями підприємства 

Запитання 9

Який із ринків найбільш нагадує ринок олігополїї? 


варіанти відповідей

 А ринок одягу

 Б ринок яблук

 В ринок комбайнів для сільських господарств 

 Г ринок електропостачання 

Запитання 10

Яку функцію виконують гроші навіть за їхньої відсутності? 

варіанти відповідей

 А засіб платежу 

 Б міра вартості

 В засіб обігу

 Г засіб накопичення

Запитання 11

Що з наведеного НЕ належить до товарних грошей? 

варіанти відповідей

А худоба

 Б тютюн 

 В золотий злиток

 Г сучасна українська монета в 10 копійок 

Запитання 12

Який із грошових агрегатів є найбільш ліквідним? 

варіанти відповідей

 А M2

 Б M0

 В M1

 Г M3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест