Характеристика хімічних елементів. Електронні та графічні формули

Додано: 10 листопада 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 40 разів
12 запитань
Запитання 1

Укажіть рядок, який містить лише лужні метали:

варіанти відповідей

 Na, Cu, Br, F.


K, Ca, Br, I;


Li, Na, K, Rb;

F, I, At, Br,

Запитання 2

Укажіть рядок, що містить тільки елементи головної підгрупи ІІІ групи

варіанти відповідей

 Na, Mg, Al


Al, Ga, In

  Sc, Y, LaZn, Cd, Hg

Запитання 3

Хімічна активність лужних металів у групі згори донизу …

варіанти відповідей


не змінюється

 зменшується

 зростає

Запитання 4

Порядковий номер елемента, розміщеного у підгрупі νІ b 6 періоду

варіанти відповідей

 74

42


84

 52

Запитання 5

У періодичній системі хімічних елементів галогени містяться в:

варіанти відповідей

VII групі, побічній підгрупі

 7 періоді, першій групі

 VII групі, головній підгрупі

7 період, побічна підгрупа

Запитання 6

Укажіть елемент з протонним числом 23

варіанти відповідей

Скандій

 Арсен

 Натрій

 Ванадій

Запитання 7

Укажіть нуклід, ядро якого містить однакову кількість протонів та нейтронів

варіанти відповідей

 25Mg


16O

 15O


26Mg

Запитання 8

Укажіть групову назву елементів, у яких на зовнішньому енергетичному рівні є лише один електрон

варіанти відповідей

 Галогени

Лужні елементи

 Лужноземельні елементи

 Інертні елементи

Запитання 9

Установіть відповідність між електронними формулами атомів і елементами:

1. 1s22s22p5

2. 1s22s22p63s23p3

3. 1s22s22p63s23p64s1

4. 1s22s22p63s23p2

А. Калій

Б. Карбон

В. Фосфор

Г. Флуор

Д. Силіцій

варіанти відповідей

1-Б, 2-В, 3-А, 4-В

1-Г, 2-Д, 3-В, 4-Б

 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г

1-Г, 2-В, 3-А, 4-Д

Запитання 10

Укажіть назву й хімічний символ елемента восьмої групи головної підгрупи із порядковим номером 18:

варіанти відповідей

 Неон Ne

 Гелій He

Ксенон Xе

 Аргон Ar   

Запитання 11

Укажіть елемент 4-го періоду, розміщений у побічній підгрупі І групи:

варіанти відповідей

Cu

 C     

 K

 Ti

Запитання 12

Укажіть формулу вищого оксиду елемента 3-го періоду, розміщеного в головній підгрупі V групи:

варіанти відповідей

В2О3 

 Р2О5

 Р2О3  

 Аl2O3

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест