Хімічні властивості основ

Додано: 17 березня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 2 рази
10 запитань
Запитання 1

Основи - це ...

варіанти відповідей

складні речовини, які складаються з катіонів металу та Гідрогену

складні речовини, які складаються з катіонів Гідрогену та аніонів гідроксильної групи

складні речовини, які складаються з катіонів металу та аніонів гідроксильної групи

складні речовини, які складаються з аніонів металу та катіонів гідроксильної групи

Запитання 2

Основи поділяють на:

варіанти відповідей

Прості та складні

Основні, кислотні та амфотерні

Розчинні та нерозчинні

Одно- та двохосновні

Запитання 3

Які зміни відбуваються з розчинами лугів під дією індикаторів?

варіанти відповідей

Змінюється агрегатний стан

Змінюється колір розчину

З'являється неприємний запах

З'являються бульбашки, що вказують на виділення газу

Запитання 4

Які зміни НЕ відбуваються з розчинами лугів під дією індикаторів?

варіанти відповідей

Фенолфталеїн забарвлюється у малиновий колір

Універсальний індикатор забарвлюється у рожевий

Лакмус забарвлюється у синій колір

Метилоранж забарвлюється у жовтий колір

Запитання 5

Оберіть вірне продовження напівсхеми реакції:

KOH + HNO3 =

варіанти відповідей

K2O + HNO2

KNO2 + H2O

KNO3 + H2O

KNO3 + H2

Запитання 6

Оберіть вірне продовження напівсхеми реакції:

Mg(OH)2 + HCl =

варіанти відповідей

MgCl2 + H2O

MgH2 + HClO2

MgO + HCl

MgCl2 + H2 + O2

Запитання 7

Оберіть вірне продовження напівсхеми реакції, що відбувається під час нагрівання:

Al(OH)3 =

варіанти відповідей

Al(OH)2 + H2O

Al(OH)2

Al2O3 + H2

Al2O3 + H2O

Запитання 8

Допишіть напівсхему реакції Cu(OH)2  + HCl = ...

Розставте, де потрібно, коефіцієнти та порахуйте їх суму у правій частині утвореного рівняння реакції.

варіанти відповідей

2

3

4

5

Запитання 9

До розчину ферум(ІІ) сульфату додали розчин лугу. Чи відбулася хімічна реакція?

варіанти відповідей

Так

Ні

Запитання 10

Несвіже м´ясо має слабко лужну реакцію. Чому його вимочують у розчині оцтової кислоти?

варіанти відповідей

Щоб відбулася реакція нейтралізації

Щоб вивести токсини

Щоб усунити запах

Щоб мясо стало більш м'яким

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест