Хімічні властивості основ і кислот

Додано: 10 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 2 рази
9 запитань
Запитання 1

Укажіть формулу сульфатної кислоти

варіанти відповідей

H2SO4

 H2S

 H2SO3

 H2СO3

Запитання 2

Яку речовину ви поставите замість крапочок у рівнянні реакції MgCl2 + 2..... = Mg (OH)2 + 2NaCl  

варіанти відповідей

 NaOH

 Ca (OH)2

Fe (OH)3

Na2 SO4 

Запитання 3

Оберіть варіант в якому є тільки кислоти.

варіанти відповідей

 SO3, NaOH,N2CO3, H2SO3.

P2O5, H2SO4, MgSO4, HCl

 H3PO4, H2CO3, H2SiO

 H2O, HNO3, Cu(OH)2,NaCl.

 HNO3, H2SO4, H2TeO4, HCl

Запитання 4

Указати колір фенолфталеїну в лужному середовищі

варіанти відповідей

білий

жовтий

синій

малиновий

Запитання 5

Якого кольору набуває індикатор лакмус у нейтральному середовищі?

варіанти відповідей

фіолетовий

рожевий

жовтий

синій

Запитання 6

Вкажіть речовину, яка утворюється під час термічного розкладання купрум (ІІ)  гідроксиду

варіанти відповідей

Cu2O

CaO

CuO

K2O

Запитання 7

Обчислити масу солі, яка утвориться при дії 24,5 г сульфатної кислоти на купрум (ІІ) оксид.

варіанти відповідей

20 г

30 г

40 г

50 г

Запитання 8

Допишіть рівняння реакції, та вкажіть суму коефіцієнтів та ознаку реакції ZnSO4 + NaOH →

варіанти відповідей

 5, випадання осаду

 4, випадання осаду

5, виділення газу

 5, поява запаху

Запитання 9

Визначте речовини А і D у схемі реакції CuS04 + А → D↓ + K2S04:

варіанти відповідей

KOН, Fe(OH)3;

КОН, Сu(ОН)2; 

KN03, Cu(N03)2;

К, Cu;   

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест