Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Хімічні властивості середніх солей

Додано: 16 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 89 разів
17 запитань
Запитання 1

Із заданих формул складних речовин, виберіть солі:

варіанти відповідей

H2SO4.

MgSO4

HCl

ZnCl2

SO2

Na2CO3

H3PO4

Na2O2

Запитання 2

Із запропонованих формул речовин виберіть середні солі:

варіанти відповідей

NaCl

Mg(OH)Cl

NaHCO3

K2SO4

K2NaPO4

Ca(PO)4

ZnSO3

BaCl2

Запитання 3

За здатністю розчинятися у воді, солі поділяють на:

варіанти відповідей

розчинні

нерозчинні

ті, що розкладаються водою

малорозчинні

Запитання 4

Продукти реакції нейтралізації це:

варіанти відповідей

сіль та вода

сіль

вода

кислота і вода

Запитання 5

Вкажіть речовини, з якими реагують солі:

варіанти відповідей

неметали

метали

луги

кислоти

нерозчинні основи

солі

оксиди металів

Запитання 6

Назвіть умову, за якої відбувається реакція між сіллю та металом:

варіанти відповідей

сіль нерозчинна у воді

метал активніший за той, що входить до складу солі

метал менш активний, за той, що входить до складу солі

сіль розчинна у воді

Запитання 7

Визначте, до якого типу належить реакція солей з лугами

варіанти відповідей

заміщення

обміну

розкладу

сполучення

Запитання 8

Складіть рівняння реакції між натрій карбонатом та нітратною кислотою та оберіть всі правильні твердження щодо цієї реакції:

варіанти відповідей

загальна сума коефіцієнтів становить 7

ознакою реакції є утворення газу

один з продуктів реакції утворює осад

це реакція заміщення

один з продуктів реакції - вода

коефіцієнт перед формулою нітратної кислоти відсутній

один з продуктів реакції - натрій нітрат

Запитання 9

Яку сіль використовують у лабораторії для добування кисню:

варіанти відповідей

KClO3

NaHSO4

Na3PO4

K2CO3

Запитання 10

Укажіть правило складання назви солі:

варіанти відповідей

Назва металу(змінна валентність) + осксид

Назва неметалу(змінна валентність) + оксид

Назва металу(змінна валентність) + гідроксид

Назва металу (змінна валентність) + назва кислотного залишку

Запитання 11

Укажіть, що таке середні солі:

варіанти відповідей

Складні речовини, що складаються з двох елементів, один із яких Оксиген;

Складні речовини, що складаються з атомів металів та однієї чи кількох гідроксогруп;

Складні речовини, що складаються з атомів Гідрогену й кислотного залишку;

Складні речовини, що складаються з атомів металів і кислотних залишків

Запитання 12

Укажіть назву сполуки Fe2(SO4)3;

варіанти відповідей

Ферум(lll) оксид;

Ферум(lll) гідроксид;

Ферум(ll) гідроксид;

Ферум(lll)сульфат;

Запитання 13

Виберіть процес, за допомогою якого можна виділити сіль із його водного розчину:

варіанти відповідей

Фільтрування

Випарювання

Відстоювання

Перемішування

Запитання 14

Складіть рівняння реакції між речовинами

Ca(OH)2 + HCl→

 і позначте суму коефіцієнтів продуктів реакції у рівнянні

варіанти відповідей

1

4

2

3

Запитання 15

Напишіть рівняння реакції сульфатної кислоти з алюмінієм. Вкажіть суму коефіцієнтів.

варіанти відповідей

8

9

4

6

Запитання 16

Укажіть продукти реакції та явище, яке сопроджує між реагентами BaCl2 та H2SO4

варіанти відповідей

BaSO4 + HCl

розчинення осаду

Ba2SO4 + HCl

випромінення світла

Ba(SO4)2 + HCl

випадання осаду

Запитання 17

Укажіть реакцію нейтралізації

варіанти відповідей

2NaOH + H2SO4 =  Na2SO4 + 2 H2O

Na2O+ H2SO4 =  Na2SO4 + H2O

MgO   + 2HCl    =  MgCl2 + H2O

Мg     +   2HCl     =   МgCl2 + H2 


Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест