20 квітня о 19:00Вебінар: Мобінг (цькування) у педагогічному колективі: ознаки, юридичні аспекти, алгоритм подолання

Хімічні властивості солей

Додано: 2 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 25 разів
11 запитань
Запитання 1

Оберіть формули солей:

варіанти відповідей

H2CO3

Na2CO3

NaCl

Ba(OH)2

BaSO4

H2SO4

Запитання 2

Усі солі мають тип хімічного зв'язку -

варіанти відповідей

ковалентний полярний

ковалентний неполярний

йонний

металічний

Запитання 3

За стандартних умов агрегатний стан солей:

варіанти відповідей

рідкі

кристалічні

аморфні

газоподібні

Запитання 4

Оберіть правильну назву солі Fe2(SO4)3

варіанти відповідей

ферум сульфат

ферум(ІІ)сульфат

ферум(ІІІ)сульфат

ферум(ІІІ)сульфіт

Запитання 5

Серед запропанованих речовин оберіть ті, які реагують з CuSO4:

варіанти відповідей

Na2S

Au

HNO3

Al

Ba(OH)2

H2O

H3PO4

Запитання 6

В результаті хімічної реакції NaI + Pb(NO3)2 =..... утворюються такі продукти (без урахування коефіцієнтів):

варіанти відповідей

NaPb + INO3

NaNO3 +PbI

Na(NO3)2 + PbI2

NaNO3 + PbI2

Запитання 7

Що є речовиною А в схемі хімічної реакції: KOH + A = Cu(OH)2 + K2SO4 ?

варіанти відповідей

H2SO4

H2SO3

CuSO4

Cu2SO4

Запитання 8

Визначте речовину В в схемі хімічної реакції: Ba(NO3)2 +H2SO4 = BaSO4 + B ?

варіанти відповідей

H2NO3

HNO3

NaNO3

H2O

Запитання 9

Закінчить рівняння хімічної реакції KOH + H2SO4 =....... Сума всіх коефіціентів в цьому рівнянні дорівнює...

варіанти відповідей

4

3

6

7

Запитання 10

Які метали будуть реагувати з ZnCl2 ?

варіанти відповідей

AL

Ca

Pb

K

Hg

Fe

Запитання 11

Обчисліть об'єм(л) вуглекислого газу(н.у.), який виділиться внаслідок дії достатньої кількості хлоридної кислоти на магній карбонат масою 168 грамів.

варіанти відповідей

22,4 л

44,8 л

33,6 л

56 л

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест