Хімічний зв'язок

Додано: 5 січня
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 53 рази
12 запитань
Запитання 1

Закінчіть речення:

"Позитивно заряджена частинка, яка утворилась після втрати електронів, називається...


варіанти відповідей

йон

аніон

катіон

атом

Запитання 2

Оберіть речовини, що утворились завдяки йонному зв'язку

варіанти відповідей

О2

КСl

CO2

Ca

NaCl

Запитання 3

Атому Сl не вистачає до максималного заповнення зовнішнього рівня...

варіанти відповідей

1 е

у атома вже максимум зовнішніх електронів

Запитання 4

Атом Na після втрати зовнішнього електрона перетворюється на - ?

варіанти відповідей

Na+

Na-

Na0

Запитання 5

Заповніть схему:


Мg0 ? → Мg2+

варіанти відповідей

-2е

+2е

-1е

Запитання 6

Який з атомів сильніше притягує до себе електрони?


К або Сl

варіанти відповідей

K

Cl

однаково

Запитання 7

Здатність атома притягувати до себе е - це...

варіанти відповідей

сила атома

спін електрона

електронегативність

хімічна стійкість

Запитання 8

Оберіть кількість зовнішніх електронів для О:

варіанти відповідей

16е

Запитання 9

Хімічний зв'язок, який утворився завдяки спільній електронній парі ...

варіанти відповідей

йонний

ковалентний

металічний

Запитання 10

В молекулі води хімічний зв'язок -?

варіанти відповідей

ковалентний полярний

ковалентний неполярний

йонний

металічний

Запитання 11

Йонним називають хімічний зв'язок між ...

варіанти відповідей

йонами

атомами металів

атомами неметалів

Запитання 12

Поясніть запис: N3-

варіанти відповідей

катіон Нітрогену

атом Нітрогену

аніон Нітрогену

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест