Хімічний зв"язок. Йонний зв"язок

Додано: 30 листопада 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Хімічний зв'язок буває:

варіанти відповідей

Йонний

Ковалентний

Фізичний

Металічний

Запитання 2

Який елемент не утворює хімічних зв'язків?

варіанти відповідей

Н

Не

О

Cl

Запитання 3

Який елемент існує у вигляді ізольованих атомів?

варіанти відповідей

H

Ne

O

N

Запитання 4

Укажи формулу речовини з йонним зв'язком:

варіанти відповідей

HF


KCl

Na

О2

Запитання 5

Вкажіть до якого елемента зміщена спільна електронна пара в молекулі H2S

варіанти відповідей

Гідрогену, оскільки його електронегативність вища, ніж у Сульфуру

Сульфуру, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Гідрогену

Гідрогену, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Сульфуру

Сульфуру, оскільки його електронегативність вища, ніж у Гідрогену

Запитання 6

Укажіть електронну формулу йона Na+

варіанти відповідей

1s22s22p6

1s22s22p63s2

1s22s22p63s1

1s22s22p43s2

Запитання 7

Вкажіть речовини з йонним зв′язком 

варіанти відповідей

K2S

ClO

CaC2

 

NaOH

N2

Запитання 8

Вкажіть характеристики, притаманні йонному зв′язку

варіанти відповідей

утворюється між протилежнозарядженими йонами 

утворюється між йонами з однаковим зарядом 

існує за рахунок спільних електронних пар 

буває полярним і неполярним

утворюється між металічним елементом і елементом-неметалом 

Запитання 9

Вкажіть елемент з найвищою електронегативністю

варіанти відповідей

Cl

O

F

H

Запитання 10

Йонний звязок встановдюється між атомами:

варіанти відповідей

однакових неметалічних елементів

різних неметалічних елементів

металічного та неметалічного елементу

жодної правильної відповіді

Запитання 11

Що забезпечує хімічний зв'язок атому?

варіанти відповідей

заряд

завершеність зовнішнього енергетичного рівня

електронегативність атома

Запитання 12

Хімічний зв'язок - це . . .

варіанти відповідей

сили тяжіння

сили відштовхування

взаємодія структурних частинок, що утримує їх разом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест