Діагностичне тестування на початок навчального року

Даний тест можна використати:

- на першому-другому уроці хімії у 8 класі, щоб правильно спланувати повторення основних питань курсу 7-го класу (у такому випадку оцінки за тест, на мою думку, треба виставляти тільки за бажанням учнів, );

- після повторення основних питань курсу хімії 7-го класу (у такому випадку оцінювати всіх учнів).


Додано: 9 липня 2019
Предмет: Хімія, 8 клас
16 запитань
Запитання 1

Вкажіть формули складних речовин.

варіанти відповідей

Ca

MgО

Cl2

NaOH

HBr

P

Запитання 2

Вкажіть, скільки атомів Оксигену відповідає запису 3Ca(NO3)2

варіанти відповідей

3

9

18

21

Запитання 3

Вкажіть сполуку, в якій валентність Хлору найбільша.

варіанти відповідей

HCl

Cl2O7

Cl2O3

CaCl2

Запитання 4

Вкажіть рівняння реакції, яке відповідає закону збереження маси речовин.

варіанти відповідей

O2 + 2S = 2SO2

O2 + CH4 = CO2 + H2O

O2 + H2S = SO2 + H2O

3O2 +2 Fe =2 Fe2O3

Запитання 5

З даного переліку виберіть формули оксидів.

варіанти відповідей

SO2

H2SO3

NaOH

CaO

KNO3

P2O5

Запитання 6

З даного переліку виберіть формули кислот.

варіанти відповідей

Ca(OH)2

H2S

HPO3

MgS

Cr2O3

HClO4

Запитання 7

З даного переліку виберіть формули основ

варіанти відповідей

Li2O

KOH

H3PO4

Fe(OH)3

FeCl3

Ba(OH)2

Запитання 8

З даного переліку виберіть хімічні явища.

варіанти відповідей

Випаровування води

Горіння вугілля

Плавлення заліза

Гниття листя

Фотосинтез

Утворення льоду

Запитання 9

Перетворіть схему реакції на хімічне рівняння. У відповіді вкажіть суму всіх коефіцієнтів у даному рівнянні.

H2O + P2O5 → H3PO4

варіанти відповідей

2

3

6

8

Запитання 10

Вкажіть масову частку розчину (у %), якщо відомо, що у 50 г розчину міститься 15 г розчиненої речовини.

варіанти відповідей

20%

30%

35%

40%

Запитання 11

Вкажіть колір індикатора фенолфталеїну у розчинах лугів

варіанти відповідей

Безбарвний

Малиновий

Жовтий

Фіолетовий

Запитання 12

Вкажіть колір індикатора метилового оранжевого в розчинах кислот.

варіанти відповідей

Безбарвний

Оранжевий

Рожевий

Жовтий

Запитання 13

Продовжити речення: "Кисень в лабораторних умовах отримують з деяких оксигеновмісних речовин в результаті реакцій _______________ ."

варіанти відповідей

Сполучення

Обміну

Розкладу

Заміщення

Запитання 14

Вкажіть вміст кисню у повітрі (за об'ємом).

варіанти відповідей

20%

21%

23%

25%

Запитання 15

Вкажіть речовини, які є основними складовими повітря.

варіанти відповідей

Вуглекислий газ

Метан

Кисень

Азот

Сірководень

Запитання 16

Вкажіть газ, якого в повітрі за об'ємом найбільше.

варіанти відповідей

Кисень

Вуглекислий газ

Азот

.Водяна пара

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест