Хмарні сервіси. Онлайнові перекладачі

Додано: 11 жовтня 2022
Предмет: Інформатика, 7 клас
Тест виконано: 194 рази
12 запитань
Запитання 1

Що називають хмарними технологіями?

варіанти відповідей

Сукупність засобів і методів віддаленого зберігання й опрацювання даних

Інформаційне середовище, яке створює навколо себе людина для власних навчальних потреб

Сукупність методів пошуку даних в Інтернеті

Сукупність усіх сервісів, які надає Інтернет

Запитання 2

Як іще називають хмарне сховище даних?

варіанти відповідей

Хмарний клієнт

Хмарний диск

Хмарна пошта

Хмарний сервер

Запитання 3

Які компанії надають найпопулярніші хмарні сервіси?

варіанти відповідей

Adobe

Microsoft

Google

Mozilla

Запитання 4

Виберіть призначення хмарного диска

варіанти відповідей

Віддалене зберігання даних 

YouTube

E-mail

Офісні веб-програми

Запитання 5

Онлайн-перекладачі, надають можливість...

варіанти відповідей

перекладати текст безпосередньо в Інтернеті

читати новини на іншомовних сайтах

навчатися на міжнародних курсах

зберігати свої файли в Інтернеті

Запитання 6

До хмарних сервісів належіть:

варіанти відповідей

сховище файлів

онлайн-перекладачі

онлайн-редактори

онлайн-карти

електронна пошта

Запитання 7

Що таке "хмара" з точки зору інформатики?

варіанти відповідей

це сервер опрацювання даних, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

 це мережа розподілених центрів пересилання даних, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

це сервер опрацювання даних,які використовують користувачі без допомоги глобальної мережі.

це деякий сервер або мережа розподілених центрів опрацювання даних, де зберігаються дані та програми, які використовують користувачі за допомогою глобальної мережі.

Запитання 8

Інформаційними ресурсами для персонального навчального середовища є:

варіанти відповідей

Люди: вчителі, батьки, однолітки, професіонали

Кінофільми, мультфільми


Інформаційні матеріали, створені персонально

Інформаційні матеріали, створені іншими користувачами

Запитання 9

До недоліків використання хмарних сервісів слід віднести

варіанти відповідей

залежність від наявності та якості каналу інтернет-зв'язку

небезпеку порушення конфіденційності даних

необмежений обсяг збереження даних

потрібні потужні комп'ютери

Запитання 10

Дайте визначення поняттю Інтернет речей

варіанти відповідей

Глобальна мережа підключених до Інтернету комп'ютерів

Глобальна мережа підключених до Інтернету речей — пристроїв

Глобальна мережа підключених до Інтернету smart-речей

Глобальна мережа підключених до Інтернету мобільних телефонів

Запитання 11

Інформаційні технології, що передбачають віддалене опрацювання та зберігання даних, називаються

варіанти відповідей

сервери

хмарні технології

спільні технології

Гогл-диски

Запитання 12

Які із перерахованих сервісів належать до хмарних сервісів

варіанти відповідей

Uber

Dropbox

Google Drive

Mega

One Drive

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест