Іменні частини мови

Додано: 21 березня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 253 рази
8 запитань
Запитання 1

У якому рядку всі іменники вживаються тільки у формі однини?варіанти відповідей

Петро, мед, воїн, Суми.

Роковини, шори, зарості, сіні.

Ліс, ріка, озеро, море, океан.


Людство, Дніпро, масло, сум.

Запитання 2

Позначте рядок, у якому всі прикметники є якісними. 

варіанти відповідей

неласкавий, могутній, нудний, новаторський

мізерний, механічний, мужній, оксамитовий

рішучий, меланхолійний, молочний, нікотиновий

смаглявий, гіркий, холодний, стрункий, добрий

Запитання 3

Помилку у написанні прикметника допущено в рядку 


варіанти відповідей

Іванів зошит

материна хустка

Оліна сукня

сестрин олівець

Запитання 4

Числівники нуль, тисяча, мільйон, мільярд відмінюються як...варіанти відповідей

 Іменники

Займенник той

Порядкові числівники

Кількісні числівники

Запитання 5

Позначте рядок, у якому всі займенники пишуться разом.


варіанти відповідей

 Ні/хто, де/який, аби/що, де/хто

Будь/який, ні/який, аби/який, скільки/небудь

Ні/скільки, ні/з/чим/ будь/що, хто/зна/який

Ні/котрий, ні/для/кого, де/що, хтозна/що

Запитання 6

 У якому рядку всі прикметники творять вищий, найвищий ступені порівняння 

від інших основ? 


варіанти відповідей

Прозорий, страшний, скромний, рішучий, вдалий.

Великий, малий, поганий, гарний, добрий.

Страшний, розумний, хитрий, критий, холодний.

Свіжий, молодий, дешевий, блідий, дерев΄яний

Запитання 7

З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово)

Українці мають усі підстави пишатися тим, що (1)їхня Батьківщина не раз переживала дні сили (2)і слави, мала (З)справді легендарних героїв, мужньо переносила найважчі випробування, коли гинули не (4)сотні й тисячі, а мільйони й дочок і синів.

А іменник

Б займенник

В числівник

Г прислівник

Д сполучник

е прикметник

варіанти відповідей

1б, 2д, 3г, 4а

1е,2д,3б,4в

1е, 2в, 3а,4б

1е, 2д, 3г,4а

Запитання 8

З’ясуйте, якою частиною мови є кожне з виділених слів (цифра в дужках позначає наступне слово).

Нема тих грошей, якими (1)можна б заплатити за людський розум і людське серце (2)навіть тоді, коли хтось думає, (3)що у світі все купується і (4)все продається.

А іменник

Б займенник

В прислівник

Г сполучник

Д частка


варіанти відповідей

1д,2в,3б,4г

1б, 2в,3г,4д

1в,2д,3а,4б

1в, 2д,3г,4б 

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест