Інерція. Інертність. Маса тіла. І, ІІ, ІІІ закони Ньютона.

Додано: 8 листопада 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
14 запитань
Запитання 1

На підлозі вагона лежить м'яч. Поїзд рушає, м'яч котиться при цьому по підлозі вагона. Вкажіть тіло відліку, щодо якого вірний закон інерції, і тіло відліку, щодо якого цей закон не виконується

 

 

  

 

варіанти відповідей

Вірний щодо вагона, не вірний відносно Землі

 Вірний відносно Землі, не вірний щодо вагона

Вірний відносно Землі, не вірний щодо самого м'яча

 Вірний щодо самого м'яча, не вірний відносно Землі

Запитання 2

Що таке інерція та інертність?

 

  

 

варіанти відповідей

Фізичні властивості тіл

фізичні явища

Інертність - фізичне явище; інерція - властивість

 Інертність - властивість, інерція - фізичне явище

Запитання 3

Систему відліку зв'язаною з автомобілем можна вважати інерційною, якщо

 

  

  

 

варіанти відповідей

рухається рівномірно по кривій дорозі

розгоняється по прямому участку дороги

рухається рівномірно по прямолінійному участку дороги

 рухається по інерції під гору

Запитання 4

Виберіть правильне твердження.

а) в результаті інерції тіло знаходиться на поверхні стола в стані спокою або рухається рівномірно та прямолінійно;

б) в результаті інерції у тіла по похилій площині рухається з прискоренням.

в) в результаті інерції кулька падає на поверхню Землі


варіанти відповідей

 а), б), в)

б), в)

 а), в)

 а), б)

 а)

б)

в)

Запитання 5

Тіло масою 200 г штовхають з силою 4Н. Визначити прискорення тіла.


варіанти відповідей

50 м/с2

 0,8 м/с2

20 м/с2

 800 м/с2

Запитання 6

В інерційній системі відліку сила F задає тілу масою m прискорення а. Як зміниться прискорення тіла, якщо масу та діючу на нього силу збільшити в 4 рази?


 

 

 

  

варіанти відповідей

зменшиться в 32 раз

збільшиться в 16 раз

не зміниться

зменшиться в 16 раз

Запитання 7

Які з величин (швидкість, сила, переміщення, прискорення) при механічному русі завжди співпадають за напрямком?


варіанти відповідей

сила

переміщення

швидкість

прискорення

маса

інерція

Запитання 8

Поїзд починає різко гальмувати і з рук пасажира від несподіванки випадає яблуко. Як рухатиметься яблуко?

 

  Рухається вперед по ходу руху поїзда

  Під час падіння буде рухається вбік

  Рухатися відносно вагона вертикально вниз

варіанти відповідей

Відносно Землі рухається назад по дузі відносно ходу поїзда

Відносно поверхні Землі рухається вертикально вниз

Відносно вагона поїзда рухається вертикально вниз

Відносно вагона поїзда рухається вперед по ходу руху поїзда

Відносно вагона поїзда рухається по дузі у вигляді вітки параболи

Запитання 9

У якому з наведених випадків спостерігається явище інерції? 
  

варіанти відповідей

 Яструб різко падає згори на зайця

 Автомобіль зупиняється після вимкнення двигуна

Хлопчику, що біг поставили підніжку, після чого він впав.

Скутер рухається рівномірно на прямолінійній по піщаній ділянці дороги

Запитання 10

Кожна із сил натягу мотузок, прив’язаних до динамометра, дорівнює 1000 Н. Яким є показання динамометра? 

варіанти відповідей

1000 Н

2000 Н

200 Н

 500 Н

 0

Запитання 11

Кожна із сил натягу мотузок, прив’язаних до динамометра, дорівнює 1000 Н. Яким є показання динамометра? 

варіанти відповідей

1000 Н

2000 Н 

0 Н

3000 Н

Запитання 12

Сили натягу мотузок, прив’язаних до динамометра, дорівнюють відповідно F1 =100 Н, F2 = 50Н, F3 = 50Н. Якими будуть покази динамометра? 

варіанти відповідей

200 Н

0,5 Н

10,8 Н

50 Н

70,7 Н

100,4 Н

Запитання 13

Сили натягу мотузок, прив’язаних до динамометра, дорівнюють відповідно F1 =100 Н, F2 = 50Н, F3 = 50Н. Який напрямок має рівнодійна сила? 

варіанти відповідей

1

2

3

4

Рівнодійна рівна 0

Запитання 14

Визначте модуль результуючої всіх сил, які діють на автомобіль, якщо маса автомобіля дорівнює 2,2 т, а рівняння його руху x=-20+3t+0,5t2 


 

 

  

  

варіанти відповідей

1,1 Н

6,6 Н

2,2 кН

6,6 кН

1,1 кН

2,2 Н

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест