24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

історія 9 клас Столипін

Додано: 5 березня
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 305 разів
27 запитань
Запитання 1

Під час проведення Столипінської аграрної реформи:


варіанти відповідей

заохочувалося створення хуторів і відрубів

примусово відчужувалися поміщицькі землі

розвивалося общинне (громадське) землеволодіння

вводилося зрівняльне землекористування «за трудовими нормами»

Запитання 2

Зміни, започатковані столипінською аграрною реформою:


варіанти відповідей

селянин мав право вимагати йому виділення землі в одному масиві — «відрубі», а також міг переносити в одне місце свої господарські будівлі та створювати «хутір».

селянин міг вступати у колгосп, об’єднувати свої землі з наділами інших селян.

селянин міг вступати в партії, продати свій наділ.

селянинові можна було купляти поміщицьку землю або брати її в оренду

Запитання 3

Укажіть основну мету проведення столипінської аграрної реформи.


варіанти відповідей

ліквідація поміщицького землеволодіння

об’єднання індивідуальних селянських господарств у колгоспи

створення заможного селянства як опори самодержавства на селі

скасування кріпацтва

Запитання 4

Надання селянинові права на відруб і хутір, руйнування селянської общини, переселення селян до Сибіру та Далекого Сходу — це наслідки

варіанти відповідей

селянської реформи 1861 р.

столипінської аграрної реформи

розгортання кооперативного руху в Наддніпрянщині

реформування аграрного сектора на західноукраїнських землях на початку XX ст.

Запитання 5

Суть аграрної реформи П. Столипіна полягала в(2 ВІДПОВІДІ)

1 поверненні селянам відрізків;

2 конфіскації частини земель поміщиків для роздачі селянам;

3 наданні селянам права на вихід з общини з наділом;

4 поверненні селянам викупних платежів;

5 проведенні переселенської політики.

варіанти відповідей

1, 2

2, 3

3, 4

3, 5

Запитання 6

Поява в Російській імперії документів, подібних до зображеного на фото, свідчила про

Переселення за Урал. Довідкова книжка для ходоків і переселенців на 1909 рік.

варіанти відповідей

впровадження «межі осілості».

поширення кооперативного руху.

завершення індустріалізації Сходу.

здійснення земельної реформи П. Столипіна.

Запитання 7

У Наддніпрянській Україні на початку XX ст. іноземні інвестиції спрямовувалися переважно в


варіанти відповідей

харчову промисловість.

сільське господарство.

легку промисловість.

важку промисловість.

Запитання 8

Що мали на меті реформи прем’єр-міністра Росії П. Столипіна?(3 ВІДПОВІДІ)

1 ліквідувати поміщицьке господарство

2 зруйнувати селянську общину (громаду), утвердити приватну власність на землю, модернізувати сільське господарство

3 забезпечити домінування Росії на світовому ринку продовольства

4 створити соціальну опору царизму на селі, ліквідувати соціальну базу для революційного руху на селі

5 ліквідувати аграрне перенаселення в центральних районах Росії, України, освоїти простори Сибіру та Далекого Сходу

6 установити конституційну монархію

7 приборкати національні рухи в Російській імперії

варіанти відповідей

234

245

356

467

Запитання 9

 Подія, яка стала приводом до першої Російської революції:варіанти відповідей

 "Вербна неділя"

"Розстріляний вівторок'

"Чорна п'ятниця" 

"Кривава неділя" 

Запитання 10

Які події відбувалися на території України в роки революції 1905—1907 рр.? (2 відповіді)

варіанти відповідей

виступи солдатів та матросів, які переросли в Кранштадське повстання

 убивство в Києві прем’єр-міністра Росії П. Столипіна

повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

 забастовка робочих Путилівського заводу

 повстання у Києві саперного полку

 повстання селян у Великих Сорочинцях

Запитання 11

Коли Микола ІІ дарував народу громадянські свободи?

варіанти відповідей

17 жовтня 1905

3 червня 1907

9 січня 1905

9 липня 1906

Запитання 12

Коли відбувся збройний виступ матросів на броненосці "Князь Потьомкін-Таврійський"?

варіанти відповідей

1905 рік

1906 рік

1904 рік

1907 рік

Запитання 13

Столипінська аграрна реформа розпочалася у

варіанти відповідей

1905

1906

1907

1908 р.

Запитання 14

Про яке соціально-економічне явище йдеться в уривку з історичного джерела: «Нужда галицька так надоїла нашим людям, що і в пекло не бояться йти, щоб лише втекти з рідного краю... Пішов голос про Бразилію. Незнаний цей край, далекий, але народ не зважав, не роздумував довго: утекти з неволі - це єдиний вихід»?варіанти відповідей

аграрний переворот

кооперативний рух

трудова еміграція

промисловий переворот

Запитання 15

Яке щоденне періодичне видання було започатковано Є. Чикаленком у роки революції 1905-1907 рр.?


варіанти відповідей

"Зоря Галицька"

"Громада"

"Основа"

"Рада"

Запитання 16

Унаслідок якої події в Російській імперії почала виходити перша україномовна газета «Хлібороб»?


варіанти відповідей

Оприлюднення Валуєвського циркуляру 1863 р.

Оприлюднення Емського указу 1876 р.

Підписання Олександром II «Маніфесту…» від 19 лютого 1861 р.

Підписання Миколою II «Маніфесту…» від 17 жовтня 1905 р.

Запитання 17

У ході проведення земельної реформи П. Столипіна селяни


варіанти відповідей

виходили з общини й закріплювали землю у приватну власність.

одержували особисту свободу й невеликі наділи землі без викупу.

залишалися тимчасовозобов’язаними до укладення викупної угоди.

прикріплювалися до військових поселень, створених на Півдні України.

Запитання 18

Унаслідок оприлюднення 17 жовтня 1905 р. Маніфесту імператора Миколи ІІ про «дарування» населенню громадянських прав і свобод


варіанти відповідей

фактично втратив свою чинність Емський указ.

упроваджено земства в губерніях Правобережної України.

остаточно ліквідовано кріпосне право на Наддніпрянській Україні.

створено першу українську політичну партію на Наддніпрянській Україні.

Запитання 19

Які зміни в суспільному житті Наддніпрянської України відбулися після оприлюднення цитованого документа?

«Від заворушень, що виникли, може з’явитися загроза цілісності та єдності держави загальноросійської… До обов’язків уряду Ми віднесли виконання непохитної Нашої волі: 1) дарувати населенню непорушні основи громадянської свободи совісті, слова, зібрань і союзів …»варіанти відповідей

створення губернських зборів і земських управ

утворення Української автокефальної церкви

поява перших україномовних періодичних видань

відкриття в університетах кафедр історії України

Запитання 20

Які завдання мали бути вирішені в ході земельної реформи П. Столипіна?

(три правильні відповіді)

варіанти відповідей

зміцнити соціальну опору самодержавства на селі

розв’язати проблему аграрного перенаселення

розширити ринки збуту сільськогосподарської продукції

скасувати панщину та кріпосну залежність селян

ліквідувати заборгованість за викупними платежами 1861 р.

подолати кризу сільськогосподарського перевиробництва

ліквідувати церковне та монастирське землеволодіння

Запитання 21

Укажіть головну причину міграційних процесів українців Наддніпрянської України до східних регіонів Російської імперії?


варіанти відповідей

політичні утиски

аграрне перенаселення

національно-релігійний гніт

низький рівень промислового розвитку

Запитання 22

1905 рік

варіанти відповідей

Створення першої в Наддніпрянській Україні «Просвіти» (Одеса)

Створення Революційної української партії (РУП) (Харків) 

Створення Товариства українських поступовців (ТУП)

Створення у м. Львів товариства «Просвіта»

Запитання 23

Рік виходу столипінського циркуляру, який заборонив реєстрацію «чужорідних» товариств і видавництв в імперії:

варіанти відповідей

1907

1908

1909

1910

Запитання 24

Період першої російської революції:

варіанти відповідей

1900 – 1903 рр.

1904 – 1905 рр.

1905 – 1907 рр.

1906 – 1911 рр.

Запитання 25

Позначте наслідки Столипінської аграрної реформи (3 тези):

варіанти відповідей

відновлення кріпацтва

зростання товарності аграрного виробництва

руйнування селянської общини

зниження врожайності

розвиток ринкових відносин у сільському господарстві

знищення поміщицького землеволодіння

Запитання 26

Яка подія відбулась 9 січня 1905 в російській імперії?

варіанти відповідей

Третьочервнева монархія

Жовтнева революція

Кривава неділя

Повстання на броненосці Потьмкін

Запитання 27

Яке щоденне періодичне видання було започатковано Є. Чикаленком у роки революції 1905-1907 рр.?


варіанти відповідей

"Зоря Галицька"

"Громада"

"Основа"

"Рада"

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест