Механічні коливання

Додано: 25 грудня 2023
Предмет: Фізика, 10 клас
10 запитань
Запитання 1

Знайдіть період коливань пружинного маятника, якщо жорсткість пружини 200 Н/м, а маса підвішеного до неї тіла дорівнює 2 кг. 

варіанти відповідей

0,628 с

6,28 с

62,8 с

0,0628 с

0,00628 с

628 с

Запитання 2

На рисунку наведено графік малих коливань математичного маятника. Визначити період, амплітуду і частоту.

варіанти відповідей

0,8 с; 0,04 м; 1,25 Гц

0,5 с; 0,02 м; 2 Гц

1 с; 4 см; 1 Гц

0,8 с; 2 см; 1,25 Гц

0,8 с; 0,04 м; 125 Гц

0,8 с; 0,04 м; 12,5 Гц

Запитання 3

При вимірюванні пульсу людини було зафіксовано 75 пульсацій крові за 1 хв. Визначте частоту скорочення серцевого м'язу. 

варіанти відповідей

1,25 Гц

0,8 Гц

75 Гц

0,01 Гц

12,5 Гц

8 Гц

Запитання 4

Який період коливань тягарця на пружині, якщо за 2 хв він здійснює 800 коливань?

варіанти відповідей

0,15 с

20 с

1200 с

0,05 с

15 с

5 с

Запитання 5

Як зміниться період коливань пружинного маятника, якщо жорсткість пружини зменшити у 9 разів?

варіанти відповідей

збільшиться у 3 рази

зменшиться у 9 разів

зменшиться у 3 рази

не зміниться

збільшиться у 6 разів

зменшиться у 6 разів

Запитання 6

Період коливань пружинного маятника залежить від...( оберіть дві відповіді)

варіанти відповідей

маси тягарця

жорсткості пружини

довжини пружини

прискорення вільного падіння

частоти коливань маятника

не залежить ні від чого

Запитання 7

Гармонічні коливання - це коливання, під час яких координата тіла, що коливається...

варіанти відповідей

...змінюється за законом синуса чи косинуса...залишається незмінною

...збільшується з часом

...залишається незмінною

....зменшується з часом

...не змінюється

...змінюється за законом тангенса або котангенса

Запитання 8

Як зміниться період коливань математичного маятника, якщо маса тягарця збільшиться у 6 рази?

варіанти відповідей

не зміниться

збільшиться у 3 рази

зменшиться у 6 рази

збільшиться у 6 рази

зменшиться у 36 разів

збільшиться у 36 разів

Запитання 9

Якою є довжина математичного маятника, якщо період його коливань дорівнює 4 с? Число п2=10, g=10 м/с2

варіанти відповідей

2,5м

Запитання 10

Якою є маса тіла, підвішеного на пружині жорсткістю 40 Н/м, якщо після відхилення тіла від положення рівноваги воно здійснює 9 коливань за 13 с?

варіанти відповідей

1,98 кг

2,29 кг

2,28 кг

3 кг

19,8 кг

198 кг

22,9 кг

22,8 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест