24 червня о 18:00Вебінар: Практика створення матеріалів для оформлення та зонування класного приміщення в НУШ

Карбонові кислоти

Додано: 2 лютого
Предмет: Хімія, 10 клас
Тест виконано: 13 разів
12 запитань
Запитання 1

За характером вуглеводневого залишка кислоти поділяються:

варіанти відповідей

насичені

недонасичені

перенасичені

 ненасичені

Запитання 2

Загальна формула карбонових:

варіанти відповідей

NH2-R-COOH

R-CHO

R-OH

R-COOH

Запитання 3

Виберіть формулу мурашиної кислоти

варіанти відповідей

 СН3СООН

НСНО

НСООН

СН3СНО

Запитання 4

Виберіть формули одноосновних насичених карбонових кислот

варіанти відповідей

 С7Н15СООН

СН3СНО

 С6Н5СООН

С2Н5СООН

Запитання 5

Складіть рівняння реакції між етановою кислотою і натрій карбонатом. Вкажіть суму коефіцієнтів.

варіанти відповідей

4

 5

6

7

Запитання 6

Як змінюється розчинність карбонових кислот зі збільшенням Їх відносних молекулярних мас:

варіанти відповідей

 зменшується

  збільшується

не змінюється

 зменшується, а потім збільшується

Запитання 7

Виберіть формули одноосновних насичених карбонових кислот

варіанти відповідей

СН3СООН

СН3СНО

С6Н5СООН

С2Н5СООН

Запитання 8

Укажіть традиційну (тривіальну) назву другого представника гомологічного ряду насичених одноосновних карбонових кислот.

варіанти відповідей

метанова кислота

мурашина кислота

оцтова кислота

 етанова кислота

Запитання 9

Вкажіть реакції заміщення:

варіанти відповідей

Са+СН3СООН=

К2О+СН3СООН=

К+СН3СООН=

КОН+СН3СООН=

Запитання 10

Оцтова кислота реагує з алюмінієм. Сума коефіцієнтів у такому рівнянні дорівнює

варіанти відповідей

9

13

15

11

Запитання 11

Яка маса солі утвориться під час взаємодії етанової кислоти масою 4,2 г з розчином натрій гідроксиду?

варіанти відповідей

5,74 г

57,4 г

574 кг

574 г

Запитання 12

Оберіть назву сполуки за систематичною номенклатурою:

варіанти відповідей

 2,3,3 - триметилбутанова кислота

 2,3,3 - триметилпентанова кислота

октанова кислота

1,2,2 - метилбутанова кислота

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест