12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Кінематика

Додано: 21 вересня 2020
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 9 разів
28 запитань
Запитання 1

Основною одиницею довжини в системі СІ є :

варіанти відповідей

міліметр

дициметр

метр

кілометр

Запитання 2

Яку величину вимірюють формулою наведеною на малюнку?

варіанти відповідей

Абсолютну похибку

Результат вимірювання

Відносну похибку

Довжину предмета

Прискорення

Кутова швидкість

Запитання 3

Що означає додати два вектори?

варіанти відповідей

Означає додати їх значення, подані в однакових одиницях

Два вектори додають за правилом паралелограма.

Два вектори додають за правилом трикутника

Початки двох векторів розміщують у одній точці. З їхніх кінців проводять відрізки, які паралельні протилежним сторонам. Напрямлений відрізок, який розпочинається у спільному початку двох векторів і закінчується у протилежній точці діагоналі утвореного паралелограма і буде сумою двох векторів.

Запитання 4

Як додати дві скалярні величини?

варіанти відповідей

Додаються за правилом трикутника.

Додаються за правилом паралелограма

Додати їхні значення.

Запитання 5

Що означає визначити положення тіла  в просторі в даний момент часу ?

варіанти відповідей

Необхідно визначити тіло відліку.

Необхідно визначити систему координат.

Необхідно мати прилад для визначення часу

Необхідно мати тіло, відносно якого розглядають рух усіх інших тіл, про які йдеться в певній задачі, називають тілом відліку. Щоб визначити положення тіла в просторі в даний момент часу, з тілом відліку пов’язують систему координат, яку задають за допомогою однієї, двох або трьох координатних осей (відповідно одновимірну, двовимірну або тривимірну систему координат), 

і прилад для відліку часу (годинник, секундомір тощо).

Запитання 6

Що таке матеріальна точка?

варіанти відповідей

Це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі можна знехтувати.

Це фізична модель тіла, розмірами якого в умовах задачі не можна знехтувати.

Запитання 7

Що таке переміщення ?

варіанти відповідей

 Це величина, яку графічно подають у вигляді відрізка прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення матеріальної точки. 

 Це векторна величина, яку графічно подають у вигляді напрямленого відрізка прямої, який з’єднує початкове і кінцеве положення матеріальної точки. 

Запитання 8

Які величини вимірюють у метрах?

варіанти відповідей

Довжину шляху

Модуль переміщення

Переміщення

Швидкість

Запитання 9

Яку величину визначають цією формулою?

варіанти відповідей

Швидкість рівноприскореного руху

Швидкість рівносповільненого руху.

Швидкість прямолінійного рівномірного руху.

Швидкість рівномірного руху по колу

Запитання 10

У яких одиницях вимірюють швидкість руху?

варіанти відповідей

метрах

секундах

метрах за секунду

Запитання 11

Рівномірний рух, це ... 

варіанти відповідей

  рух, під час якого матеріальна точка за будь-які рівні інтервали часу долає неоднаковий шлях

  рух, під час якого матеріальна точка за будь-які рівні інтервали часу долає однаковий шлях

Запитання 12

Прямолінійний рух, це...

варіанти відповідей

 рух, при якому траєкторія є прямою лінією

 рух, при якому траєкторія є кривою лінією

рух, при якому траєкторія є колом

Запитання 13

У чому полягає відносність механічного руху?

варіанти відповідей

Траєкторія руху, шлях і переміщення тіла залежать від вибору годинника

 Траєкторія руху, шлях і переміщення тіла залежать від вибору системи відліку

Запитання 14

Скільки координат потрібно знати, щоб визначити положення тіла на площині?

варіанти відповідей

Одну

Дві

Три

Чотири

Запитання 15


Що визначають цією формулою?

варіанти відповідей


Шлях рівномірного прямолінійного руху.

 Шлях рівноприскореного прямолінійного руху.

 Координату рівномірного прямолінійного руху.

 Координату рівноприскореного прямолінійного руху

Запитання 16

Який закон описує формула?

варіанти відповідей

 Закон додавання шляху

 Закон додавання часу

 Закон додавання швидкостей

 Закон додавання переміщень

Запитання 17

Яку фізичну величину описує формула?

варіанти відповідей

 Швидкість тіла.

 Переміщення тіла.

 Прискорення тіла

Запитання 18

Яку фізичну величину визначають за формулою?

варіанти відповідей

 Прискорення рівноприскореного прямо­лінійного руху

 Прискорення рівноприскореного непрямолінійного руху

 Прискорення нерівноприскореного прямо­лінійного руху

Запитання 19


Що описує формула?

варіанти відповідей

 Рівняння проекції швидкості рівноприскореного прямолінійного руху

Рівняння проекції швидкості прямолінійного руху

 Рівняння проекції швидкості рівноприскореного руху

Запитання 20


Що визначає наведена формула?

варіанти відповідей

 рівняння координати для рів­номірного прямолінійного руху 

 рівняння координати для рів­ноприскореного прямолінійного руху

 рівняння координати для прискореного прямолінійного руху

Запитання 21

Що таке вільне падіння?

варіанти відповідей

Падіння тіл у повітряному просторі .

Падіння тіл у безповітряному просторі, тобто падіння лише під дією сили тяжіння

Падіння тіл у рідкому просторі.

Запитання 22

 Рівнопри­скорений прямолінійний рух із прискоренням, що дорівнює при­скоренню вільного падіння, це ...


варіанти відповідей

рух тіла, кинутого вертикально  вгору.

рух тіла, кинутого вертикально вниз.

Запитання 23

Одну із залізних кульок одночасно опустили з вікна 2 поверху, а другу кинули горизонтально. Котра з них впаде скоріше?

варіанти відповідей

Ту, що опустили.

Ту, що кинули горизонтально

Обидві впадуть одночасно

Запитання 24

Під яким кутом до горизонту, тіло, що кинули з однаковою початковою швидкістю пролетить найдальше?

варіанти відповідей

25°

35°

45°

75°

Запитання 25

Що таке рівномірний рух тіла по колу ?

варіанти відповідей

це такий криволінійний рух, за якого тра­єкторією руху тіла є коло.

це такий криволінійний рух, за якого лінійна швидкість руху не змінюється з часом.

це такий криволінійний рух, за якого тра­єкторією руху тіла є коло, а лінійна швидкість руху не змінюється з часом.

Запитання 26

Що визначають цією формулою?

варіанти відповідей

Лінійну швидкість рівномірного руху по колу

Лінійну швидкість нерівномірного руху по колу

Лінійну швидкість рівномірного руху по прямій

Запитання 27

Котрою з формул можна визначити кутову швидкість?

варіанти відповідей
Запитання 28

Яку величину можна визначити за допомогою наведених формул?

варіанти відповідей

Прискорення рівномірного руху

Модуль доцентрового прискорення

 Модуль прискорення рівномірного руху тіла по колу

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест