24 травня о 18:00Вебінар: Підготовка до ЗНО: систематизація матеріалу та узагальнення знань за допомогою сервісу Canva

Кислоти та солі

Додано: 11 травня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 9 разів
20 запитань
Запитання 1

У якому ряду речовин наведено тільки кислоти?

варіанти відповідей

K2SO3, MgО, Fe2O3

Al2O3, SiO2, HNO2

Н2SO3, Н2SO4, Н2CO3

N2O, CO, Ca(OH)2

Запитання 2

Позначте хімічну формулу нітратної кислоти

варіанти відповідей

H2NO3

H2NO2

HNO3

HNO2

Запитання 3

До якого класу сполук належить речовина з хімічною формулою Na2SO4?

варіанти відповідей

оксиди

солі

кислоти

основи

Запитання 4

Доповніть рівняння реакцій

Na2SO4 + Ba(NO3)2 → ___________ + __________

варіанти відповідей

NaNO3

Na2NO3

BaSO4

Ba(SO4)2

Запитання 5

Ортофосфатна кислота має формулу

варіанти відповідей

H3PO4

HNO2

HNO3

H2CO3

H2SO3

H2SO4

H2SiO3

H2S

Запитання 6

Сульфатна кислота має формулу

варіанти відповідей

H3PO4

HNO2

HNO3

H2CO3

H2SO3

H2SO4

H2SiO3

H2S

Запитання 7

У складі молекул оксигеновмісних кислот є обов"язковими

варіанти відповідей

атоми металу

катіони металу

атоми Оксигену

атоми амфотерних металів

Запитання 8

У складі молекул кислот є обов"язковими

варіанти відповідей

атоми металу

атоми Гідрогену, що можуть заміщуватися на катіони металу

атоми Оксигену

атоми амфотерних металів

Запитання 9

Кислоти не взаємодіють із: 

варіанти відповідей

 кислотними оксидами

основними оксидами

 металами, що у витискувальному ряді розміщені після водню

 солями

Запитання 10

Чому дорівнює валентність кислотного залишку сульфатної кислоти:

варіанти відповідей

І

ІІ

ІІІ

ІV

Запитання 11

Укажіть тип реакції Mg + 2HCl → MgCl2 + H2↑:

варіанти відповідей

заміщення

сполучення

обміну

розкладу

Запитання 12

Визначте і вкажіть речовину А у схемі реакції А + Н2O → Н2SO4:

варіанти відповідей

SO2

 Н2S

 SO3

  Н2SO3

Запитання 13

Укажіть правильне твердження щодо солей

                                                                                              

варіанти відповідей

усі солі кислі на смак 

 усі солі містять Гідроген   

 у розчинах солей фенолфталеїн набуває малинового забарвлення  

солі містять атоми металічних елементів

Запитання 14

Позначте рівняння реакції, у якому оксид утворюється за реакцією роз­кладу складних речовин

варіанти відповідей

6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2

S + О2= SО2

2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2

2HgO = 2Hg + O2

Запитання 15

Тільки формули солей наведені в ряду

варіанти відповідей

HCl    NaCl    CuSO4


Al (NO3)3   CuCl2     K2SO4

Na2SO   K3PO4    KOH

Запитання 16

. Формула кислої солі:

варіанти відповідей

KHSO4

(CuOH) 2CO3

Na3PO4

AlCl3

Запитання 17

Установіть відповідність між назвою солі і її формулою


Назва

1) Купрум (II) хлорид

2) Калію ортофосфат

3) Феррум (II) сульфат

4) Феррум (III) сульфат

5) магнію карбонат

6) натрію сульфід

Формула

А) CuCl2

Б) Fe2(SO4)3

В) K3PO4

Г) Na2S

Д) MgCO3

Е) FeSO4

варіанти відповідей

1А 2В 3Е 4Г 5Б 6Д

1А 2В 3Б 4Е 5Д 6Г

1А 2В 3Е 4Б 5Д 6Г

1Г 2А 3Е 4Б 5Д 6В

Запитання 18

Вказати формули солей:

варіанти відповідей

BaCl2

HNO3

K2SO4

Ca(OH)2

Li2O

Na2S

SO2

HCl

Запитання 19

Виберіть, які продукти утворяться внаслідок реакції CuSO4 + 2KOH →:

варіанти відповідей

Cu(OH)2 + KHSO4

Cu(OH)2 + K2SO4

CuOH + K2SO4

CuOH + KHSO4

Запитання 20

Вкажіть реакцію нейтралізації:

варіанти відповідей

2Al(OH)3 = Al2O3 + 3H2O

K2O + H2O = 2KOH

Mg + H2SO4 = MgSO+ H2

Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест