18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

Класи неорганічних сполук ( оксиди, основи, кислоти, солі)

Додано: 15 квітня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 18 разів
24 запитання
Запитання 1

Виберіть формулу несолетворного оксиду, це:

варіанти відповідей

CO

Cao

Na2O

Cl2O

Запитання 2

При взаємодії з Оксигеном неметалів, утворюють оксиди:

варіанти відповідей

основні

несолетворні

кислотні

Запитання 3

Зазначте речовини, з якими взаємодіє кальцій оксид:

варіанти відповідей

H2O

P2O5

Mg(OH)2

Na2O

HNO3

Fe

Запитання 4

Зазначте речовини, з якими взаємодіє фосфор(V) оксид:

варіанти відповідей

H2O

P2O5

Mg(OH)2

Na2O

HNO3

Fe

Запитання 5

До складу основ обов'язково входять:

варіанти відповідей

катіони гідрогену

гідроксид-аніони

атоми Карбону

атоми Оксигену

Запитання 6

Виберіть формули речовин - продуктів термічного розкладу ферум (ІІ) гідроксиду:

варіанти відповідей

FeO

Fe2O3

Fe

H2O

H2

H2O2

Запитання 7

Виберіть з переліку луги:

варіанти відповідей

NaOH,Fe(OH)2

LiOH, Zn(OH)2

Fe(OH)3,LiOH

KOH,LiOH

Запитання 8

Реакція нейтралізації - це реакція між:


варіанти відповідей

кислотою і металом

кислотою і лугом

сіллю і кислотою

кислотним і основним оксидом

Запитання 9

Виберіть правильний запис назви речовини Fe(OH)3


варіанти відповідей

ферум гідроксид

 

Ферум(ІІ) Гідроксид

 

ферум(ІІІ) гідроксид

ферум(ІІІ) оксид

Запитання 10

Кислота, агрегатний стан якої - твердий,це:

варіанти відповідей

H2SO4

H2SiO3

HCl

H2S

Запитання 11

Укажіть, якого кольору набуває розчин хлоридної кислоти при додаванні індикатору лакмусу:

варіанти відповідей

безбарвний

синій

червоний

жовтий

Запитання 12

Укажіть, з якими кислотами Fe можe вступати у реакцію заміщення і в результаті виділятися водень,це:

варіанти відповідей

HCl

H2SO4 (конц)

H2SO4(розб)

H3PO4

HNO3(розб)

Запитання 13

Укажіть метали, які будуть взаємодіяти з хлоридною кислотою

варіанти відповідей

мідь

золото

цинк

ртуть

хром

магній

Запитання 14

Яка сполука утворюється в реакції SO3 + Н2О :

варіанти відповідей

H2SO3    

КОН 

H2SO4 

Ва(ОН)2 

Запитання 15

Укажіть формулу кислоти, яка утворюється при взаємодії з водою Сульфур(ІV) оксиду:

варіанти відповідей

H2SO3    

H2S

H2SO4

H2CO3

Запитання 16

Укажіть молярну масу сульфатної кислоти,це:

варіанти відповідей

97

98

66

82

Запитання 17

За вмістом Оксигену, виберіть всі безоксигенні кислоти, це:

варіанти відповідей

Хлоридна

Фторидна

Сульфатна

Йодидна

Силікатна

Запитання 18

Зазначте формулу ферум (ІІІ) сульфату,це:

варіанти відповідей

FeSO4

Fe(SO4)3

Fe2(SO4)3

Fe2SO4

Запитання 19

Натрій гідроксид взаємодіє з купрум (ІІ) сульфатом з утворенням бакитного осаду. Назвіть формулу речовини, що утворила осад

варіанти відповідей

Натрій сульфат

Натрій сульфід

Купрум (ІІ) оксид

Купрум(ІІ) гідроксид

Запитання 20

Укажіть пару речовин, серед продуктів взаємодії яких є осад:

варіанти відповідей

Барій нітрат і сульфатна кислота

Калій хлорид і натрій гідроксид

Калій оксид і вода

Цинк і хлоридна кислота

Запитання 21

Розчин плюмбум (ІІ) нітрату реагує з :

варіанти відповідей

сріблом

цинком

ртуттю

міддю

Запитання 22

Цинк сульфат можна одержати із:

варіанти відповідей

Zn(OH)2 i Na2SO4

Na2SO4 i Zn

ZnO i H2SO3

Zn i H2SO4

Запитання 23

Напишіть рівняння можливих реакцій, укажіть пару речовин, серед продуктів взаємодії яких є вода:

варіанти відповідей

. кальцій оксид і карбон (IV) оксид

магній і сульфатна кислота

натрій гідроксид і хлоридна кислота

купрум (ІІ) гідроксид і сульфатна кислота

Запитання 24

Маса 1,2 моль хром (ІІІ) сульфату дорівнює:

варіанти відповідей

47,04 г

46, 04 г

470, 4 г

460,4 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест