Коефіцієнт корисної дії простих механізмів (за підручником)

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Фізика, 7 клас
Тест виконано: 1 раз
10 запитань
Запитання 1

Вкажіть пропущені слова в належній послідовності


При розрахунку ........., виконаної за допомогою ......... механізму, ми цікавилися ..... і здійсненим під дією сили переміщенням тіла.

варіанти відповідей

простого, роботи, силою

роботи, простого, силою

силою, роботи, простого

сили, простого, роботою

простої, сили, роботи

роботи, навантаження, переміщення

Запитання 2

Оберіть всі пропущені слова


На практиці ..........робота завжди більша від ............ Так. використовуючи лом або візок для ...........і переміщення важкого предмета, наприклад ........, доводиться затрачати певне ............на підйом самого лома або переміщення візка і, отже, виконувати ...........роботу

варіанти відповідей

підйому

важка

реальна

зусилля

руйнування

додаткову

корисної

каменя

Запитання 3

Вкажіть пропущені слова


Використовуючи ........., необхідно виконати .............з подолання ............ між .........і ..........., підіймання мотузки, а в рухомому блоці - і .........блока

варіанти відповідей

роботу

блок

мотузкою

похилої площини

сил тертя

блоком

важеля

самого

Запитання 4

Вкажіть пропущене слово


Корисна робота будь-якого ............механізму завжди менша від його повної (або затраченої) роботи

варіанти відповідей

ідеального

реального

справжнього

важеля

блока

похилої площини

коефіцієнт корисної дії

Запитання 5

Вкажіть пропущені слова


Чим ............різниця між .........і ........роботами .........., тим ............у нього втрати енергії, тим ............він працює

варіанти відповідей

повною

механізму

корисною

більші

корисніше

менша

ефективніше

менші

Запитання 6

Вкажіть пропущене слово


Для характеристики ефективності механізму користуються поняттям ............................

варіанти відповідей

швидкістю роботи механізму (ШРМ)

потужності простого механізму (ППМ)

означення корисної дії механізму (ККД)

коефіцієнта корисної дії механізму (ККД)

коефіцієнта робочої дії механізму (КРД)

коефіцієнта корисної дії механізму (КПД)

Запитання 7

Вкажіть пропущені слова


Відношення ............роботи до ...............роботи називають ..............користної ..............механізму

варіанти відповідей

повної

дії

коефіцієнтом

абсолютної

втраченої

корисної

всієї

механічної

Запитання 8

Вкажіть пропущені слова


............. показує, яку .............від усієї ...................(............) роботи становить .................робота

варіанти відповідей

виконаної

частину

утвореної

ККД

втраченої

повної

ППЛ

користна

Запитання 9

Вкажіть пропущені слова


Нехай за допомогою ............ви підняли ...............масою m на ........h. Тоді .............робота ............

варіанти відповідей

вантаж

важеля

висоту

камінь

користна

втрачена

A=mgh

A=ngh

Запитання 10

Вкжіть пропущене слово


Робота сили тертя ..............завжди від’ємна, а робота сили з подолання сили тертя додатна

варіанти відповідей

ідеальна

затрачена

обчислення

переміщення

ковзання

підняття

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест