Коливання та хвилі варіант 5

Додано: 3 квітня 2020
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 13 разів
7 запитань
Запитання 1

Як зміниться період вільних електричних коливань в коливальному контурі, якщо індуктивність котушки збільшиться в 4 рази?

варіанти відповідей

збільшиться в 4 рази

збільшиться в 2 рази

не зміниться

зменшиться в 2 рази

зменшиться в 4 рази

Запитання 2

Закони коливання математичного маятника:

варіанти відповідей

при малих кутах розмаху період коливань не залежить від амплітуди коливань і маси тіла;період коливань математичного маятника прямопропорційний кореню квадратному з довжини підвісу і оберненопропорційний прискоренню вільного падіння

при великих кутах розмаху період коливань не залежить від амплітуди коливань і маси тіла;період коливань математичного маятника прямопропорційний кореню квадратному з довжини підвісу і оберненопропорційний прискоренню вільного падіння

при малих кутах розмаху період коливань не залежить від амплітуди коливань і маси тіла; період коливань математичного маятника оберненопропорційний кореню квадратному з довжини підвісу і прямопропорційний прискоренню вільного падіння.

Запитання 3

Хвиля називається поздовжньою, якщо:

варіанти відповідей

коливання частинок відбувається перпендикулярно променю

коливання частинок відбувається вздовж променя

коливання частинок відбувається під різними кутами до променя

коливання частинок відбувається по променю

Запитання 4

Звук це:

варіанти відповідей

механічні коливання з частотою від 16 до 20 000 Гц, які сприймаються органами слуху людини

механічні коливання з частотою до 16 Гц, які сприймаються органами слуху людини

механічні коливання з частотою понад 20 000 Гц, які сприймаються органами слуху людини

електричні коливання з частотою від 16 до 20 000 Гц, які не сприймаються органами слуху людини

Запитання 5

Луна це:

варіанти відповідей

сприймання звукової хвилі, відбитої від перешкод, окремо від звукової хвилі джерела звуку

сприймання звукової хвилі

сприймання світлової хвилі, відбитої від перешкод, окремо від звукової хвилі джерела звуку

сприймання теплової хвилі, відбитої від перешкод, окремо від звукової хвилі джерела звуку

Запитання 6

Будова генератора:

варіанти відповідей

індуктор,якір,металеві кільця,щітки

якір,металеві кільця,щітки

ротор,металеві кільця,щітки

індуктор,якір,металеві кільця

Запитання 7

Закон Ома для змінного струму:

варіанти відповідей

сила струму в колі змінного струму прямопропорційна напрузі і оберненопропорційна повному опору кола

сила струму в колі змінного струму прямопропорційна напрузі і оберненопропорційна активному опору кола

сила струму в колі змінного струму прямопропорційна напрузі і оберненопропорційна індуктивному опору кола

сила струму в колі змінного струму прямопропорційна напрузі і оберненопропорційна ємнісному опору кола

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест