10 березня о 18:00Вебінар: Шкільне діловодство. Документація заступника директора з навчальної роботи

Підготовка до ЗНО

Даний тест містить 24 запитання, кожне з яких оцінюється в 1 бал. Отже, щоб обчислити отриману вами оцінку, необхідно кількість отриманих балів розділити на 2 або, маючи результат відповіді у відсотках, обчислити свій бал.

Додано: 11 квітня 2019
Предмет: Математика, 11 клас
Тест виконано: 3 рази
24 запитання
Запитання 1

Якщо числа х і у задовольняють співвідношення 2у + 4 = х , то у

варіанти відповідей

2х – 8 

8 – 2х 

(х - 4)/2

(х + 4)/2

(4 - х)/2

Запитання 2

На відрізку АВ вибрано точку М так, що довжина відрізка АМ утричі більша за довжину МВ. Визначте довжину відрізка АВ, якщо МВ = 12 см.

варіанти відповідей

48 см

36 см

24 см

42 см

54 см

Запитання 3

Розв'яжіть рівняння 2 =1/23

варіанти відповідей

-3

-2

-1,5

1,5

2

Запитання 4

У таблиці наведено дані про кількість глядачів, які відвідали кінотеатр протягом п’яти днів тижня.

На діаграмах немає шкали (градації) кількості глядачів. Визначте, на якій діаграмі правильно відображено дані, наведені в таблиці.

варіанти відповідей
Запитання 5

У прямокутній системі координат у просторі задано сферу із центром у початку координат, якій належить точка А(0; 0; –5). Яка з наведених точок також належить цій сфері?

варіанти відповідей

К(5; 5; 0)

L(0; 1; 4)

М(0; 0; 10)

N(0; 0; 5)

Р(5; 5; 5)

Запитання 6

Визначте точку перетину графіка функції у = 2х – 2 з віссю х.

варіанти відповідей

(0; –2)

(–2; 0)

(1; 0)

(0; 1)

(1; –2)

Запитання 7

Усі зображені на рисунку прямі лежать в одній площині, прямі т і п є паралельними. Визначте градусну міру кута α.

варіанти відповідей

20°

50°

60°

70°

110°

Запитання 8

Укажіть проміжок, якому належить корінь рівняння √(6-4х) = 4

варіанти відповідей

[-3; -1)

[-1; 0)

[0; 1)

[1; 3)

[3; 6)

Запитання 9

На одному з рисунків зображено графік функції у = 1 – х2. Укажіть цей рисунок.

варіанти відповідей
Запитання 10

1 - sin2α - cos2α =

варіанти відповідей

-2

0

1

2cos2α

Запитання 11

В арифметичній прогресії (а­п­): а­1­ = –4, а­5 = а­4 + 3. Визначте десятий член а10 цієї прогресії.

варіанти відповідей

-31

-27

26

27

23

Запитання 12

Укажіть проміжок, якому належить число log29.

варіанти відповідей

(0;1)

(1;2)

(2;3)

(3;4)

(4;5)

Запитання 13

Розв'яжіть нерівність log2х < b, використавши рисунок

варіанти відповідей

(0; 2b)

(0; b)

(-∞; 2b)

(log2b; +∞)

(-∞; b)

Запитання 14

Периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 72 см. Визначте довжину висоти піраміди, якщо її апофема дорівнює 15 см.

варіанти відповідей

6 см

9 см

10 см

12 см

14 см

Запитання 15

Розв’яжіть нерівність (х2 + 64)(х – 5) > 0.

варіанти відповідей

(5; +∞)

(-∞; 5)⋃(5; +∞)

(5; 8)

(-∞; 5)⋃(8; +∞)

(-∞; 5)

Запитання 16

Якщо а < 2, то 1 + |а – 2| =

варіанти відповідей

-а - 3

-а - 1

а - 1

а + 3

3 - а

Запитання 17

 Укажіть похідну функції у = sin x cos x + 1.

варіанти відповідей

у' = cos x + sin x + 1

у' = cos xsin x

у' = –cos xsin x + х

у' = –cos xsin x

у' = cos x + sin x

Запитання 18

На якому з наведених графіків зображено ескіз графіка функції у = -1/х?

варіанти відповідей
Запитання 19

 Визначте відстань від точки А(–1; –3; 4) до координатної площини xz.

варіанти відповідей

1

4

5

3

√26

Запитання 20

Знайдіть найменше значення функції у = sin(x + π\4)sin(x - π/4)

варіанти відповідей

-1

-2

-1/2

1

2

Запитання 21

 Довжини сторін трикутника відносяться як 3 : 4 : 5. Визначте довжину найбільшої сторони цього трикутника, якщо його периметр дорівнює 72 см.

варіанти відповідей

12

30

18

24

36

Запитання 22

Якщо х = t – 2, то х2t2

варіанти відповідей

4 - 2t

4 – 4t

4

–4t – 4

2t2 + 4

Запитання 23

 На рисунку зображено графік функції у = f(х), визначеної на проміжку [-3; 2].Укажіть точку перетину графіка функції у = f(х) – 2 з віссю у

варіанти відповідей

(0; 2)

(0; 6)

(0; 0)

(-4; 0)

(2; 0)

Запитання 24

 Задано функцію у = 3х. Які з наведених тверджень є правильними?

І. Будь-яка первісна цієї функції є парною.

ІІ. Графік будь-якої первісної цієї функції проходить через точку О(0; 0).

ІІІ. Графік будь-якої первісної цієї функції не перетинає вісь х.

варіанти відповідей

лише І

лише ІІ

лише ІІІ

лише І та ІІ

лише І та ІІІ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест