комбінації тіл

Додано: 29 квітня
Предмет: Геометрія, 11 клас
Тест виконано: 72 рази
24 запитання
Запитання 1

Куля - це ...

варіанти відповідей

геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо свого діаметра

геометричне тіло, утворене обертанням півкруга навколо свого діаметра

геометричне тіло, утворене обертанням кола навколо свого діаметра

багатогранник

Запитання 2

Сфера -- це ...

варіанти відповідей

геометричне тіло, утворене обертанням півкола навколо свого діаметра

замкнута поверхня, всі точки якої рівновіддалені від центра

геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо свого діаметра

геометричне тіло, утворене обертанням круга навколо хорди

Запитання 3

Якщо площина і куля не мають спільних точок, то ...

варіанти відповідей

 d=r

 d=2r

d<r

d>r

Запитання 4

Осьовим перерізом циліндра є квадрат площа якого дорівнює 100 см2, тоді площа основи циліндра дорівнює...

варіанти відповідей

100П см2

25П см2

10П см2

20П см2

Запитання 5

Знайдіть градусну міру кута між твірною конуса та площиною його основи, якщо висота конуса вдвічі менша за діаметр його основи

варіанти відповідей

30⁰

90

45⁰

60⁰

Запитання 6

Знайдіть градусну міру кута між твірною конуса та площиною його основи, якщо висота конуса вдвічі менша за діаметр його основи

варіанти відповідей

30⁰

90

45⁰

60⁰

Запитання 7

Площа осьового перерізу циліндра 8 см2, площа основи 4П см2. Знайти площу бічної поверхні циліндра

варіанти відповідей

64П см2

32П см2

8П см2

16П см2

Запитання 8

Об'єм циліндра дорівнює 250π см3 , а висота − 10 см. Укажіть, які з наведених тверджень правильні.

варіанти відповідей

Площа основи циліндра 25см2.

Радіус циліндра 5 см

Радіус циліндра вдвічі менший від твірної циліндра

Площа бічної поверхні циліндра дорівнює 50π см2

Площа повної поверхні циліндра дорівнює 150π см2

Площа повної поверхні циліндра дорівнює 100π см2

Запитання 9

Діагональ осьового перерізу циліндра дорівнює 13 см. Знайдіть радіус циліндра, якщо його висота дорівнює 5 см.

варіанти відповідей

2

5

6

12

Запитання 10

Діаметр кулі дорівнює 10 см. Знайдіть площу перерізу кулі діаметральною площиною.

варіанти відповідей

25π см2

10π см2

5π см2

100π см2

Запитання 11

Висота конуса 12 см, твірна 13 см. Визначити радіус основи .

варіанти відповідей

5 см

25 см

1 см

11 см

Запитання 12

Висота циліндра дорівнює 8 см, радіус основи — 5 см. Знайдіть площу осьового перерізу циліндра.

варіанти відповідей

80 см2

40 см2

24π см2

84π см2

Запитання 13

Знайдіть площу бічної поверхні правильної трикутної призми,

якщо площа бічної грані дорівнює 8 см2

варіанти відповідей

64 см2

48 см2

 16 см2

24 см2

Запитання 14

У циліндр вписано правильну шестикутну призму. Знаючи, що висота циліндра дорівнює 3 см, а радіус - 2 см, визначте правильність твердження:

-усі бічні ребра призми збігаються з твірними циліндра.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 15

У циліндр вписано правильну шестикутну призму. Знаючи, що висота циліндра дорівнює 3 см, а радіус - 2 см, визначте правильність твердження:

-сума площ всіх бічних граней призми дорівнює 36 см2.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 16

У циліндр вписано правильну шестикутну призму. Знаючи, що висота циліндра дорівнює 3 см, а радіус - 2 см, визначте правильність твердження:

-сторона основи призми дорівнює 2 см.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 17

У циліндр вписано правильну шестикутну призму. Знаючи, що висота циліндра дорівнює 3 см, а радіус - 2 см, визначте правильність твердження:

- площа осьового перерізу циліндра більша, ніж площа найбільшого діагонального перерізу призми.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 18

У куб вписано циліндр радіусом 4 см. Визначте правильність твердження:

- висота циліндра дорівнює 8 см.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 19

У циліндр вписано правильну шестикутну призму. Знаючи, що висота циліндра дорівнює 3 см, а радіус - 2 см, визначте правильність твердження:

- кожна бічна грань призми є перерізом циліндра площиною, паралельної осі циліндра.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 20

У куб вписано циліндр радіусом 4 см. Визначте правильність твердження:

- сума площ всіх граней куба дорівнює 192 см2.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 21

У куб вписано циліндр радіусом 4 см. Визначте правильність твердження:

- площа грані куба дорівнює 16 см2.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 22

У куб вписано циліндр радіусом 4 см. Визначте правильність твердження:

- площа осьового перерізу циліндра дорівнює 64√2 см2.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 23

У куб вписано циліндр радіусом 4 см. Визначте правильність твердження:

- площа діагонального перерізу куба дорівнює 64 см2.

варіанти відповідей

так

ні

Запитання 24

Основа прямої призми - квадрат із діагоналлю 4√2 см, а висота призми дорівнює 7см. Знайдіть діагональ осьового перерізу циліндра, вписаного в призму.

варіанти відповідей

√65 см

√33 см

121 см

65 см

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест