Комбінаторика(теорія)

Додано: 28 березня 2020
Предмет: Алгебра, 11 клас
Тест виконано: 451 раз
12 запитань
Запитання 1

Що обчислюють в комбінаторних задачах?

варіанти відповідей

Відношення величин

Кількість способів(варіантів)

Корінь рівняння

Різницю між величинами

Запитання 2

Як називається розділ математики,що вивчає способи розв'язання задач на знаходження кількості комбінацій?

варіанти відповідей

Арифметика

Тригонометрія

Стереометрія

Комбінаторика

Запитання 3

З якими об'єктами працюють в комбінаторних задачах?

варіанти відповідей

Системи рівнянь

Елементи множин

Геометричні фігури

Функції

Запитання 4

Що називається факторіалом числа n?

варіанти відповідей

Добуток послідовних натуральних чисел від 1 до n

Добуток послідовних чисел від 1 до п

Добуток послідовних чисел від 0 до п

Добуток послідовних натуральних чисел

Запитання 5

Яким символом позначають факторіал числа n ?

варіанти відповідей

n?

{n}

n!

√n

Запитання 6

Які правила використовують для розв'язання комбінаторних задач?

варіанти відповідей

Правила суми і різниці

Правила добутку і частки

Правила суми і добутку

Правила розкриття дужок

Запитання 7

Вибрати основні правила комбінаторики

варіанти відповідей

Правило суми

Основна властивість дробу

Правило зведення подібних доданків

Правило добутку

Правила інтегрування

Правила вибору комбінацій

Запитання 8


Якщо об'єкт А може бути вибраний n способами,а об'єкт В може бути вибраний іншими m способами,то вибір одного об'єкту - або А, або В може бути здійснений за правилом .......


варіанти відповідей

Добутку

Суми

Комбінацій

Розміщень

Запитання 9

Якщо об'єкт А може бути вибраний m способами і після кожного такого вибору об'єкт В може бути вибраний іншими n способами,то вибір пари об'єктів може бути здійснений.....

варіанти відповідей

n+m способами

nm способами

n! способами

nm! способами

Запитання 10

За якою формулою обчислюють кількість перестановок?

варіанти відповідей

Рn=n!

Рn={ n }

Pn=nn

Pn=n(n-1)

Запитання 11

Символом Рn позначають кількість

варіанти відповідей

Розміщень

Перестановок

Комбінацій

Запитання 12

Якщо для обчислення кількості способів вибору порядок елементів ВАЖЛИВИЙ,то використовують формулу для обчислення кількості....

варіанти відповідей

Перестановок

Комбінацій

Розміщень

Факторіал

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест