Контрольна робота №1 Постійний електричний струм

Додано: 12 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
22 запитання
Запитання 1

Дайте визначення електролізу

варіанти відповідей

процес розкладу речовин на електродах під час пропускання через електроліт електричного струму певної частоти.

процес виділення речовин на електродах під час пропускання через речовини електричного струму.

процес виділення речовин на електродах під час пропускання через електроліт електричного струму.

процес об'єднання ядра та електронів у нейтральні атоми.

Запитання 2

Дайте визначення газового розряду

варіанти відповідей

Процес утворення йонів йонізатором     

Проходження струму через газ         

Рекомбінація йонів у нейтральні молекули  

Свічення газу під дією струму

Запитання 3

Який вид самостійного газового розряду зображений на рисунку?

варіанти відповідей

Коронний розряд

Іскровий розряд

Дуговий розряд

Тліючий розряд

тарифний розряд

Запитання 4

Укажіть формулу обчислення роботи електричного струму?

варіанти відповідей

A=U•I

  A=U•I•t

  A=U•I/ t

Запитання 5

Потужність електричного струму (P ), можна обчислити за формулами:

варіанти відповідей

A•t

A/t

  U/I

U•I

Запитання 6

Виберіть правильну формулу для закону Ома для повного кола

варіанти відповідей
Запитання 7

Знайдіть опір зовнішньої ділянки кола, його внутрішній опір 1,5 Ом., сила струму в колі дорівнює 4А, а ЕРС джерела струму 220 В.

варіанти відповідей

 R=5 Ом

 

  R=60 Ом

   R=53,5 Ом  

 R=44,6 Ом

Запитання 8

Електричний струм в розчинах електролітів проводять.....

варіанти відповідей

нейтрони

протони

електрони

йони

Запитання 9

У газах носіями електричного струму є ?

варіанти відповідей

позитивні і негативні йони

 вільні електрони

 вільниі електрони, позитивні і негативні йони

Запитання 10

Дайте визначення несамостійного газового розряду

варіанти відповідей

Газовий розряд, який відбувається тільки під час дії зовнішнього йонізатора.

Газовий розряд, який відбувається нетільки під час дії зовнішнього йонізатора.

Газовий розряд, який відбувається тільки під час дії зовнішнього світла.

Запитання 11

Який вид розряду зображено на малюнку?

варіанти відповідей

легкий

тліючий

дуговий

іскровий

Запитання 12

Струм короткого замикання

варіанти відповідей

I=q/t

I=I1+I2

 I=ε/(R+r)

I=ε/r

 I=U/R

Запитання 13

Які носії електричного заряду створюють електричний струм у металах?

варіанти відповідей

Електрони, позитивні та негативні йони             

Електрони 

Позитивні та негативні йони

Електрони та позитивні йони

Запитання 14

Установіть відповідність

варіанти відповідей

а – 3; б – 4; в – 2; г – 5

а – 1; б – 2; в – 5; г – 1

а – 4; б – 3; в – 5; г – 1

а – 4; б – 3; в – 2; г – 5

Запитання 15

Лампа працювала під напругою 220 В.Електричний струм у лампі, що горіла протягом 6 год, виконав роботу 2 МДж. Знайдіть її опір.

варіанти відповідей

R≈301 Ом

R≈412 Ом

R≈523 Ом


R≈634 Ом

Запитання 16

Установіть відповідність

варіанти відповідей

а – 3; б – 4; в – 5; г – 2.

а – 1; б – 3; в – 5; г – 3.

а – 5; б – 1; в – 2; г – 3.

а – 1; б – 4; в – 5; г – 3.

Запитання 17

Назвіть види самостійних газових розрядів.

варіанти відповідей

Іскровий

Тліючий

Дуговий

Коронний

Всі вірні

Запитання 18

Стан газу за тиску, який менший від атмосферного це -

варіанти відповідей

Вакуум

Кисень

Емісія

Робота виходу

Запитання 19

У напівпровідниках створюють електричний струм...

варіанти відповідей

Електрони     

Електрони та дірки

Позитивні та негативні йони  

Електрони, позитивні та негативні йони

Запитання 20

Який вигляд має закон Фарадея для електролізу.

варіанти відповідей

m=kIt

k=mq

m=k/q

k=mIt

Запитання 21

Застосування електролізу. Виберіть всі вірні відповіді.

варіанти відповідей

Виробництво чистого водню

Рафінування

Гальванопластика

Виробництво металів

Зарядження акумуляторів

Гальваностегія

Очищення стічних вод

Запитання 22

Визначте масу міді, яка виділиться на електроді під час електролізу мідного купоросу за 10 хв, при силі струму 2 А? Електрохімічний еквівалент міді 0,33 мг/Кл

варіанти відповідей

6,6 мг

396 г

396 мг

6,6 г

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест