Постійний електричний струм

Додано: 13 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
13 запитань
Запитання 1

Електричний струм - це ...

варіанти відповідей

... упорядкований рух заряджених частинок

... хаотичний рух атомів і молекул

... хаотичний рух заряджених частинок

... упорядкований рух атомів і молекул

Запитання 2

Пристрої, призначені для перетворення різних видів енергії на електричну, це ...

варіанти відповідей

Споживачі електричного струму

Джерела електричного струму

З'єднувальні провідники

Замикальні пристрої

Запитання 3

Пристрої, призначені для перетворення електричної енергії на інші види енергії це ...

варіанти відповідей

Споживачі електричного струму

Джерела електричного струму

Вимірювальні прилади

штепсельні розетки

Запитання 4

Яке зі співвідношень є визначенням сили струму

варіанти відповідей

I=q\t

I=U\R

I=P\U

Запитання 5

Яке зі співвідношень є записом закону Ома для ділянки кола?

варіанти відповідей

I=U\R

I=q\t

B=F\(qV)

Запитання 6

Два провідники опорами 3 і 6 Ом з'єднали послідовно. Визначте загальний опір цієї ділянки кола.

варіанти відповідей

1 Ом

2 Ом

3 Ом

9 Ом

Запитання 7

До джерела струму з ЕРС 1,5 В і внутрішнім опором 1 Ом приєднано резистор опором 4 Ом. Якою є сила струму в колі?

варіанти відповідей

0,3 А

4,4 А

1,5 А

7,5 А

Запитання 8

Спіраль електроплити виготовлена з ніхромового дроту перерізом 0,15 мм2 і довжиною 10 м. Плиту увімкнуто в мережу напругою 220 В. Обчисліть кількість теплоти, що виділиться в спіралі електроплити за 20 хв роботи.

варіанти відповідей

892 Дж

792 Дж

892 кДж

792 кДж

Запитання 9

Питомий опір металів ...

варіанти відповідей

... не залежить від температури

... зростає зі збільшенням температури

... зменшується з ростом температури

Запитання 10

Електропровідність у газах здійснюється за рахунок ...

варіанти відповідей

...молекул газу

... електронів та іонів

... негативних іонів

... протонів

Запитання 11

Термоелектронна емісія - це явище, при якому ...

варіанти відповідей

... вільні електрони вилітають з поверхні провідника

... протони вилітають з поверхні провідника

... молекули вилітають з поверхні провідника

... провідник заряджається, поглинаючи заряджені частинки з навколишнього середовища

Запитання 12

Блискавка являє собою приклад ...

варіанти відповідей

... тліючого розряду

... іскрового розряду

... коронного розряду

... термоелектронної емісії

Запитання 13

При срібленні виробу за 2 години на катоді виділилося 4 г срібла. Визначіть силу струму при срібленні.

варіанти відповідей

≈300 мА

≈400 мА

≈500 мА

≈600 мА

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест