Контрольна робота № 2 з теми: «Електродинаміка. Частина 1» рівнева робота 10.11

Додано: 10 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
32 запитання
Запитання 1

Як називають процес проходження струму в газах?

варіанти відповідей

розряд

електроліз

надпровідність

електролітична дисоціація

Запитання 2

Яка потужність електричного струму в автомобільній лампочці, якщо напруга в мережі авта дорівнює 14,4 В, струм проходить через її спіраль 20 хвилин, а сила струму 7,5 А?

варіанти відповідей

108 Вт

129,6 кВт

2160 Вт

1296 Вт

Запитання 3

Установіть відповіднисть між назвами речовин і вільними носіями зарядів

у цих речовинах.

1. Метали

2. Гази

3. Електроліти

варіанти відповідей

1. позитивні та негативні йони,

2. електрони,

3. електрони та дірки

1. позитивні та негативні йони,

2. електрони та дірки,

3. електрони

1. електрони,

2. позитивні і негативні йони та електрони,

3. позитивні та негативні йони

1. електрони,

2. дірки та електрони,

3. позитивні та негативні йони

Запитання 4

Оберіть формулу - Закон Ома для повного кола

варіанти відповідей

I=(R+r)⋅ε

I=ε/(R+r)

ε=I⋅(R+r)

Запитання 5

Робота струму обчислюється за формулою:

варіанти відповідей

A= UI

A= UIt

A= UI2t

A= UIRt

Запитання 6

Носіями електричного струму в металах є...

варіанти відповідей

електрони

протони

йони

електрони і йони

Запитання 7

Чому дорівнює електричний струм біля другого резистора 2) при паралельному з'єднанні, якщо І1=6А, І=10А?

варіанти відповідей

4 А

10 А

6 А

Запитання 8

Якому виду з'єднань відповідає рівність: U=U1=U2=Un ?

варіанти відповідей
Запитання 9

Які сили діють усередині джерела струму?

варіанти відповідей

Кулонівські.

Гравітаційні.

Пружні.

Сторонні.

Запитання 10

Пристрій, між клемами якого тривалий час може існувати різниця потенціалів за рахунок сторонніх сил. 

варіанти відповідей

Обігрівач

Електрична лампа

Джерело струму

Амперметр

Запитання 11

Доповніть речення:

Сила струму на ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна ... 

варіанти відповідей

опору провідника

падінню напруги на внутрішній ділянці кола

падінню напруги на зовнішній ділянці кола

напрузі на затискачах джерела живлення

сумі зовнішнього та внутрішнього опорів

Запитання 12

Математичний вираз, що є формулою закону Ома для повного кола. 

варіанти відповідей

U / R

 q / t

ε / (R + r)

Aст / q

Запитання 13

Внутрішнім опором називається ...

варіанти відповідей

опір всіх споживачів

опір джерела струму

опір з'єднувальних провідників

опір одного із споживачів

Запитання 14

Одиниця ЕРС у СІ ...

варіанти відповідей

1 А

1 Ом

1 В

1 Вт

1 Кл

Запитання 15

Що характеризує роботу сторонніх сил?

варіанти відповідей

Потужність.

Сила струму.

Електрорушійна сила.

Напруга.

Запитання 16

Які фізичні величини входять до формули, що описує закон Ома для повного кола?

варіанти відповідей

P  

ε

r

 t

 R

 I

Запитання 17

З'єднання кінців ділянки кола, яка перебуває під напругою, провідником, опір якого дуже малий в порівнянні з опором цієї ділянки називають ...

варіанти відповідей

довгим замиканням.

коротким замиканням.

цільовим замиканням.

стороннім замиканням.

Запитання 18

Електричне коло складається з джерела струму з ЕРС 6 В, з внутрішнім опором 2 Ом і провідника з електричним опором 1 Ом. Чому дорівнює сила струму в колі?

варіанти відповідей

18 А.

6 А.

3 А.

2 А.

Запитання 19

Електричне коло складається з джерела струму з внутрішнім опором 2 Ом і провідника з електричним опором 1 Ом. Сила струму в цьому колі 6 А. Чому дорівнює ЕРС джерела струму?

варіанти відповідей

18 В.

12 В.

6 В.

3 В.

Запитання 20

При під'єднанні до джерела живлення резистора 4 Ом сила струму в колі 0,3 А, а при під'єднанні резистора 7 Ом − сила струму 0,2 А. Визначити внутрішній опір і ЕРС джерела.

варіанти відповідей

1 Ом; 1,6 В.

1 Ом; 1,8 В.

2 Ом; 1,6 В.

2 Ом; 1,8 В.

Запитання 21

Захистити чи послабити вплив струму на організм людини можуть ... .

варіанти відповідей

гумові рукавички

металеві гудзики

гумове взуття

в'язана шапка

Запитання 22

У приміщеннях з підвищеною вологістю безпечною вважають напругу ... .

варіанти відповідей

5 В

10 В

15 В

Запитання 23

Струм силою 50-350 мА викликає ... .

варіанти відповідей

фібриляцію

пощипування шкіри

непереборні судоми

Запитання 24

Струм силою 5-2 мА може спричиняти ... .

варіанти відповідей

фібриляцію

пощипування шкіри

непереборні судоми

Запитання 25

Струм силою 0,6-1,5 мА людина відчуває як ... .

варіанти відповідей

непереборні судоми

пощипування шкіри

фібриляцію

Запитання 26

В разі ураження електричним струмом має значення:

варіанти відповідей

час впливу струму

наявність запобіжника

одяг постраждалого

стан навколишнього середовища

Запитання 27

Ураження людини електричним струмом - ... .

варіанти відповідей

термічна травма

електротравма

Запитання 28

Види запобіжників:

варіанти відповідей

автомат

плавкий

пробка

тепловий

Запитання 29

Для уникнення короткого замикання в електромережу обов'язково додають ... .

варіанти відповідей

ізоляцію

запобіжники

Запитання 30

З'єднання кінців ділянки кола провідником, опір якого дуже малий порівняно з опором ділянки кола, називають ... .

варіанти відповідей

коротким замиканням

плавким запобіжником

Запитання 31

Причиною значного збільшення сили струму в колі може бути ... .

варіанти відповідей

електротравма

коротке замикання

запобіжники

Запитання 32

Якщо сила струму в колі перевищить допустиму, то дроти можуть ..., а їхня ізоляція - ... .

варіанти відповідей

замкнути

перегрітися

охолонути

спалахнути

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест