Закон електоромагнітної індукції

Додано: 10 листопада 2023
Предмет: Фізика, 11 клас
8 запитань
Запитання 1

Індукційний струм виникає ...

варіанти відповідей

під час введення магніту у котушку

під час виведення магніту з котушки

коли магніт не рухомий в котушці

коли магніт не рухомий над котушкою

Запитання 2

Як позначають магнітний потік та які одиниці вимірювання?

варіанти відповідей

F, Ньютон

F, Вебер

Ф, Вебер

Ф, Ньютон

Запитання 3

Провідник завдовжки 20см рухається зі швидкістю 2м/с в однорідному магнітному полі індукцією 25мТл перпендикулярно до ліній магнітної індукції. Знайдіть ЕРС індукції в провіднику.

варіанти відповідей

10В

0,01В

0,02В

Запитання 4

Магнітний потік визначають за формулою:

варіанти відповідей

F=BScosα

F=BSsinα

Ф=BScosα

Ф=BSsinα

Запитання 5

ЕРС індукції визначають за формулою

варіанти відповідей

Ф/S

-Ф/t

-(Ф21)/(t2-t1)

Фt

Запитання 6

Для визначення напрямку індукційного струму використовують правило

варіанти відповідей

сверлика

правої руки

лівої руки

Ленца

Запитання 7

ЕРС індукції в рухомому провіднику обчислюють за формулою

варіанти відповідей

BScosα

Bνlsinα

ΔФ/Δt

Aст/q

Запитання 8

 Скільки витків має котушка площею поперечного перерізу 50см2, щоб унаслідок зміни магнітної індукції від 0,2 до 0,3Тл протягом 4мс у ній збуджувалась ЕРС 10В

варіанти відповідей

100

80

40

60

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест