Контрольна робота № 2 з теми «Світлові явища»

Додано: 14 грудня 2023
Предмет: Фізика, 9 клас
12 запитань
Запитання 1

Під час виконання дослідів студент дістав чітке зображення настільної лампи. Яка фокусна відстань і оптична сила лінзи, якщо відстань від лампи до лінзи 50 см, а відстань від лінзи до екрана 20 см? Обчисліть лінійне збільшення лінзи. Не виконуючи побудови дайте відповідь: яка лінза? 


варіанти відповідей

D=7 дптр, F=0,14 м, Г=0,4, лінза збиральна

D=7 м, F=0,14 дптр, Г=0,4, лінза розсіювальна

D=0,14 дптр, F= 7 м, Г=0,4 дптр, лінза збиральна

D=0,7 дптр, F=1,4 м, Г=0,4, лінза збиральна

Запитання 2

Що називається лінзою?


варіанти відповідей

Прозоре тіло, обмежене поверхнями.    


Прозоре тіло, обмежене двома сферичними поверхнями.      

 

Будь яке тіло, обмежене сферичними поверхнями.


Сферичне тіло кристралічної будови

Запитання 3

У якому з випадків а-г на рисунку правильно по­казано хід світлового променя, що зазнав заломлен­ня, падаючи з повітря на поверхню прозорого ма­теріалу?

варіанти відповідей

a

б

в

г

Запитання 4

На рисунку показані головна оптична вісь лінзи ОО', точкове джерело S і його зображення Sꞌ. Запропоновано варіанти визначення фокусу лінзи F побудовою. Виберіть із них вірний.

варіанти відповідей
Запитання 5

Який з променів правильно показує хід променя в тонкій лінзі, що збирає?

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 6

На рисунку зображено головну оптичну вісь тонкої лінзи. Точка А' є зображенням точки А, що світиться, в цій лінзі. Що можна сказати про лінзу (збиральна, що розсіювальна) та її зображення (дійсне, уявне)?

варіанти відповідей

збиральна, дійсне

роззсіявальна, дійсне

розсіявульна, уявне

збиральна, уявне

Запитання 7

Предмет розташований від збираючої лінзи на відстані, меншій за фокусну. Зображення предмета

варіанти відповідей

уявне, пряме

дійсне, перевернуте

дійсне, пряме

уявне, перевернуте

Запитання 8

Яке з зображень 1-4 є відображенням предмета АВ у тонкій лінзі з фокусною відстанню F?

варіанти відповідей

1

2

3

4

Запитання 9

Збиральна лінза дає збільшене в Г раз зображення предмета, що знаходиться на відстані d від лінзи. Чому дорівнює оптична сила лінзи? Виберіть номер формули.

варіанти відповідей

1

3

2

4

Запитання 10

Явище розкладання світла у спектр, зумовлене залежністю показника заломлення середовища від кольору світла, називають

варіанти відповідей

інтенференція світла

спектр

дифракція світла

дисперсія світла

Запитання 11

Якщо промені, паралельні її головній оптичній осі, пройшовши крізь лінзу, йдуть розбіжним пучком

варіанти відповідей

лінза є розсіювальною

лінза є збиральною

то їх називаються точковими

лінза є такою що дає збільшені зображення різної природи

Запитання 12

Фізичну величину, яка характеризує лінзу та є оберненою до фокусної відстані лінзи, називають

варіанти відповідей

оптичною силою лінзи

фокусною відстанню лінзи

 акомодацією

відстанню найкращого зору.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест