Контрольна робота №2. Зміна агрегатного стану речовини. Теплові двигуни

Додано: 18 жовтня 2023
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

1.Як розташовані і як рухаються молекули в речовинах, які перебувають у

рідкому стані?


варіанти відповідей

Молекули розташовані на великих відстанях (у порівняні  з розмірами

молекул) одна  від іншої та рухаються  вільно й хаотично

Молекули розташовані на відстанях сумірних із  розмірами самих  молекул, можуть здійснювати поступальні рухи


Молекули розташовані в строгому порядку і коливаються навколо визначених положень


Запитання 2

2. Які з наведених властивостей характеризують газоподібний стан речовини?

варіанти відповідей

Займають весь об'єм 

Важко стискаються

Мають кристалічну будову

Легко стикаються

Не мають власної форми

Запитання 3

3.Що відбувається з температурою речовини під час плавлення та кипіння?

варіанти відповідей

Зростає 

Не змінюється

Зменшується

Змінюється

Запитання 4

4.Фізична величина, що характеризує скільки тепла необхідно передати речовині, що перебуває у твердому стані, щоб перетворити її на рідину?

варіанти відповідей

Питома теплоємність речовини

Питома теплота кристалізації

Питома теплота плавлення

Питома теплота пароутворення

Питома теплота згоряння палива

Запитання 5

5. Скло, парафін, смола, віск, бурштин належать до:

варіанти відповідей

Рідких речовин

Кристалічних речовин

Плазми

Аморфних речовин

Запитання 6

6.Оберіть характеристики кристалічних речовин:

варіанти відповідей

Не мають певної температури плавлення

Мають певну температуру плавлення

Не зберігають об’єм

Зберігають форму 

Мають   ґратку

Плавляться при будь-якій температурі

Запитання 7

7. Види палива: 

варіанти відповідей

Тверді 

Газоподібні 

Рідкі

Природні 

Штучні

Запитання 8

8.Штучно створені матеріали, призначені для виготовлення різноманітних виробів —  це 

варіанти відповідей

Плазма

Йонізовані гази

Аморфні тіла

Наноматеріали

Запитання 9

9. Від яких зовнішніх чинників залежить швидкість випаровування? 

варіанти відповідей

Від наявності повітря 

Від агрегатного стану рідини

Від роду рідини

Від температури рідини

Від об’єму рідини

Від площі поверхні рідини

 

Запитання 10

10. Яка кількість теплоти виділиться при повному згорянні 80 г спирту?Питома теплота спирту становить 27 МДж/кг.Відповідь подайте в МДж.

варіанти відповідей

2  М Дж

21 М Дж

21,6 М Дж

0,2 М Дж

Запитання 11

11.Скориставшись наведеним на рис. графіком нагрівання й охолодження  певної речовини, узятої    у твердому стані, якій щохвилини передається  (у якої віднімається) однакова кількість теплоти, дайте     відповіді на запитання:

а) Для якої речовини побудовано графік?

б) Якому агрегатному стану речовини відповідає  точка В та точка Е графіка?          

варіанти відповідей

а) залізо; б) в т. В - рідкий стан; в т. Е - твердий стан

а) алюміній; б) в т. В - рідкий стан; в т. Е - твердий стан

а) цинк; б) в т. В - рідкий стан; в т. Е - твердий стан

а) цинк; б) в т. В - твердий стан; в т. Е - рідкий стан

Запитання 12

12.Визначте масу сухих дров, які потрібно спалити, щоб довести до кипіння 2 л води, взятої при температурі 20 °C. ККД нагрівника 40%. Питома теплоємність води 4200 Дж/кг °C, питома теплота згоряння дров становить 10 МДж/кг.

варіанти відповідей

1,68 кг

0,168 кг

168 кг

16,8 кг

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест