Контрольна робота

Додано: 13 квітня 2020
Предмет: Історія України, 9 клас
Тест виконано: 334 рази
22 запитання
Запитання 1

Яка з пам"яток є зразком класицистичного стилю монументальної скульптури в Україні?

варіанти відповідей
Запитання 2

З програми якої української партії початку 20 ст. наведено уривок?

" Партія домагається: 1.Демократичної республіки...2. Автономії України з окремими представничими зібраннями...6. Права кожної нації на культурне й політичне самовизначення...8.Необмеженої волі слова, друку, совісті, зібраннів, спілок і страйків"

варіанти відповідей

РУРП

УСДРП

УНДП

УНП

Запитання 3

Яку подію визначають як складову російського суспільно-політичного руху в Наддніпрянщині в першій половині 19 ст.?

варіанти відповідей

утворення Кирило-Мефодіївського товариства

заснування в Києві Університету св.Володимира

створення в Одесі Товариства історії та старожитностей російських

утворення в Тульчині таємного Південного товариства

Запитання 4

У якій іконописній майстерні було створено зображену пам"ятку?

варіанти відповідей

Києво-Печерського монастиря

Успенського собору в Галичі

Софійського собору в Києві

 Успенського собору у Володимирі

Запитання 5

Які процеси та явища у промисловому виробництві початку 20 ст. розкривають наведені візуальні джерела?

варіанти відповідей

концентрацію виробництва

приплив іноземного капіталу

утворення монополій

спеціалізацію районів

Запитання 6

Які з понять виникли під час проведення реформ у 60-70 рр. 19 ст. в Російській імперії

варіанти відповідей

подимне

земства

фільварк

суд присяжних

панщина

тимчасово забо’язані селяни

Запитання 7

Яке твердження стосується "Братства тарасівців"?

варіанти відповідей

перша українська політиична організація Наддніпрянщини, діяльність якої грунтувалася на засадах самостійності України

народницький гурток бунтарського напряму в Україні в 70- рр. 19 ст.

перша українська легальна громадсько- політична організація


самостіне наукове товариство, створене в Києві 1873 р., з метою вивчення географії, етнографії, економіки України

Запитання 8

Укажить характрні риси розвтитку економіки підросійської України в першій половині 19 ст.

варіанти відповідей

збереження кріпосницьких відносин

за обсягом посівів перше місце посідає картопля

завершення промислового перевороту

ліквідація поміщицького землеволодіння

розвиток сільського господарства інтенсивним шляхом

істотна роль чумацького промислу в розширенні торгівлі та розвитку товаро-грошових відносин

зростання чисельності міського населення

Запитання 9

М.Кропивницький...

варіанти відповідей

написав перший дратматичний твір в українській літературі

поставив першу оперу "Запорожець за Дунаєм"

створив першу професійну театральну трупу

видав першу збірку українських народних пісень

Запитання 10

Хто зображений на портреті?

варіанти відповідей

Іван Котляревський

Устим Кармелюк

Йосип Гладкий

Лук'ян Кобилиця

Запитання 11

Кому належила найвища влада в козацькій державі-Запорізькій Січі?

варіанти відповідей

кошовому отаману

січовій раді

курінній раді

військовій старшині

Запитання 12

На фото зображені

варіанти відповідей

лідери громадівського руху

учасники руху народників в Україні

засновники Революційної української партії

члени Кирило-Мефодіївського братства

Запитання 13

Діяльність “Товариства галицьких греко-католицьких священиків” і “Руської трійці” свідчила про

варіанти відповідей

політизацію національно-визвольного руху в Австрійській імперії.

початок національного відродження на західноукраїнських землях.

переорієнтацію українського руху на Російську імперію.

розгортання національного руху під релігійними гаслами.

Запитання 14

Представники якої суспільно-політичної течії українського руху на західноукраїнських землях Австро-Угорської імперії погодились на україно-австро-польське порозуміння, відоме як “нова ера”?

варіанти відповідей

москвофіли

радикали

старорусини

народовці

Запитання 15

Про кого йде мова в уривку джерела?

“Була окрасою національної сцени, зіркою в театральному просторі на зламі XIX-XX ст. Вона увійшла в історію театру як видатна українська трагедійна актриса, що в створюваних сценічних образах уособлювала символ української жінки. Обдарування її багатогранне – лірична героїня, актриса комедійного плану. Та справжня стихія актриси – трагедія, в якій вона сягала висот античної трагедії. Вона царювала також у побутових драмах з натуралістичним елементом. ЇЇ визначальними акторськими роботами вважаються трагедійні образи Олени у виставі “Глитай, або ж Паук” М.Кропивницького й Харитини в “Наймичці” І. Карпенка-Карого.”

варіанти відповідей

О. Кобилянську

М. Заньковецьку

С. Крушельницьку

Лесю Українку

Запитання 16

Українські підприємці В.Симоненко, Б.Ханенко та М.Терещенко були

варіанти відповідей

учасниками декабристського руху

відомими меценатами

діячами руху москвофілів

членами Кирило-Мефодіївського товариства.

Запитання 17

Позначте три напрямки діяльності товариства “Просвіта” у другій половині ХІХ ст. на західноукраїнських землях.

варіанти відповідей

створення бібліотек та хат-читалень

пропаганда соціалістичних ідей шляхом “ходіння в народ”

створення мережі таємних антиурядових гуртків

видання популярної літератури для народу українською мовою

терористичні акти проти вищих імперських посадовців

організація кооперативів

поширення антиурядових листівок і літератури

Запитання 18

Картосхема дає змогу

варіанти відповідей

окреслити територію Антського царства. 

визначити межі розселення племен трипільської культури

окреслити територію Великої Скіфії. 

визначити торговельний шлях «із варяг у греки».

указати основний шлях грецької колонізації

указати територію Боспорського царства

указати напрямок походу перського царя Дарія І

Запитання 19

Грамота хана Золотої Орди, що видавалась князям на управління землями, мала назву

варіанти відповідей

ясир

віра

улус

ярлик

Запитання 20

Яку назву отримали події, описані в уривку з історичного джерела:

«На Україні настала тепер лиха година. Було таке безладдя, що кожний робив, що хотів. Із заходу шарпали Україну польські війська, з півночі й від сходу — московські... а з півдня набігали турки й татари. До того ж Україна розділилася на дві частини... На Лівобережній вибрали одного гетьмана, на Правобережній — іншого...»?

варіанти відповідей

«Хмельниччина»

«Руїна»

 «Коліївщина»

«Великий згін»

Запитання 21

Які губернії входили до складу Малоросійського генерал-губернаторства?

варіанти відповідей

Харківська, Чернігівська, Полтавська

Київська, Подільська, Волинська

Катеринославська, Херсонська, Таврійська

Холмська, Воронезька, Бессарабська

Запитання 22

Які події описані в уривку:

«Коли в ІІІ залі відбувалося спокійне віче, польська молодь без причини почала будувати барикади перед залом ректорату, даючи тим самим почин до кровопролиття.

Студент прав Адам Коцко, людина з соціалістичними переконаннями, впав понад всякий сумнів від кулі браунінга вшехпольського студента»?

варіанти відповідей

боротьба за введення загального виборчого права

відкриття кафедри історії України у Львівському університеті

 боротьба за створення українського університету

відкриття кафедри української літератури у Львівському університеті

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест