Російська революція 1905-1905 рр. на території України. Суспільно-політичне становище у 1907-1914 рр. §27-28

24 запитання
Запитання 1

Укажіть дату розпуску російським царем ІІ Державної Думи:

варіанти відповідей

  3 червня 1907 року

  20 лютого 1907 року

1 червня 1906 року

9 січня 1905 року

Запитання 2

У роки революції 1905—1907 рр. в Російській імперії відбулася:

варіанти відповідей

перша спроба відкрити недільні українські школи

 об’єднання «Просвіт» у Товариство українських поступовців

  реорганізація Української православної церкви

 легалізація діяльності українських політичних партій

Запитання 3

Поява українських парламентських громад у Державній Думі Росії була зумовлена:

варіанти відповідей

  проведенням Столипінської аграрної реформи

  революційними подіями 1905—1907 рр.

формуванням самостійницької течії в українському русі

виданням циркуляру про заборону реєстрації товариств «інородців»

Запитання 4

Хто був керівником Української думської громади у І Державній Думі Росії?

варіанти відповідей

М. Міхновський

В. Шемет

І. Шраг

М. Грушевський

Запитання 5

Яке щоденне періодичне видання було започатковане в роки революції 1905—1907 рр. Є. Чикаленком?

варіанти відповідей

  «Зоря Галицька»

 «Рада»

  «Громада»

  «Основа»

Запитання 6

Які події відбувалися на території України в роки революції 1905—1907 рр.?

варіанти відповідей

 «Справа Бейліса"

 Кривава неділя

 повстання у Києві саперного полку під керівництвом підпоручика Б. Жаданівського

створення Товариства українських поступовців (ТУП)

  утворення Української революційної партії

  повстання селян у Великих Сорочинцях

повстання на броненосці «Князь Потьомкін-Таврійський»

убивство в Києві прем’єр-міністра Росії П. Столипіна

Запитання 7

Позначте три правильні відповіді. Якими були позитивні наслідки революції 1905—1907 рр. для українства Наддніпрянської України?

варіанти відповідей

скасування панщини

  запровадження української мови в школах і судочинстві

 скасування поміщицького землеволодіння

поява різноманітних українських організацій; було здобуто перший досвід парламентської діяльності

поява україномовної преси

скасування для селян викупних платежів

 створення українського університету

Запитання 8

Яка подія сталася в червні 1905 р.?

варіанти відповідей

відбувся загальноросійський політичний страйк

в Севастополі повстали моряки 12 кораблів Чорноморського флоту під керівництвом лейтенанта П. Шмідта.

виступ саперів у Києві на чолі з підпоручиком Б. Жаданівським.

відбулося повстання на броненосці «Потьомкін» 

Запитання 9

Установіть хронологічну послідовність подій революції 1905–1907 рр.:

А        повстання на броненосці «Потьомкін»

Б         початок роботи І Державної думи

В        жовтневий політичний страйк

Г         повстання на крейсері «Очаків»

варіанти відповідей

А Б В Г

Б Г А В

 В А Б Г

А В Г Б

Запитання 10

Як називалась перша українська газета, що видавалася з листопада 1905 р. громадою Лубен?

варіанти відповідей

  «Хлібороб»

 «Зоря»

 «Громадська думка»

«Рада»

Запитання 11

Установіть відповідність між прізвищем історичної особистості та подіями революції 1905–1907 рр., які з нею пов’язані:

1         Петро Шмідт

2         Ілля Шраг

3         Борис Жаданівський

4         Микола Аркас


А        організація діяльності «Просвіти» в Наддніпрянщині

Б         повстання на броненосці «Потьомкін»

В        повстання на крейсері «Очаків»

Г         повстання київських саперів

Д        створення української парламентської громади 

варіанти відповідей

1Д 2А 3Г 4В

1В 2А 3Г 4Д

1В 2Д 3Г 4А

1Г 2Д 3Б 4А

Запитання 12

Які з наведених положень називають причини революції 1905–1907 рр. у Російській імперії? (Оберіть 3 варіанти)

варіанти відповідей

Поразка у війні з Японією

 «Українізація» армії.

Паливна криза.

Активізація громадівського руху.

Відсутність політичних свобод.

 Створення Рад робочих депутатів.

 Малоземелля і безземелля селянства.

Запитання 13

Які вимоги містила політична платформа Української думської громади в І і ІІ Державних думах:

варіанти відповідей

надання Україні в її етнографічних межах  автономії

створення демократичної Української держави у формі конституційної монархії

об'єднання всіх українських земель у межах Російської імперії

запровадження української мови в школах, судових та адміністративних органах.

Запитання 14

Хто підписав Маніфест 1905 р.?

варіанти відповідей

Олександр ІІІ

Микола І

Микола ІІ

Олександр ІІ

Запитання 15

Цільна ділянка землі , яка переходила з общинної у приватну власність називалася:

варіанти відповідей

Відруб  

Хутір

Волока

Гомстед

Запитання 16

В які райони переселялися українці під час столипінської аграрної реформи?

варіанти відповідей

 Кавказ

Закарпаття

Прибалтика

Далекий Схід

Запитання 17

Свідченням того, що в Росії зростав антисемітизм, є:

варіанти відповідей

Справа Дрейфуса

Справа Бейліса

Відсутність великої кількості єврейських партій

Створення БУНДу

Запитання 18

Укажіть основні положення столипінської аграрної реформи:    

варіанти відповідей

Зберігалася селянська община, вона ставала найнижчою адміністративною одиницею.

Державні селяни прикріплювалися до військових поселень, створюваних на Півдні України.

Обмежувалися операції купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення

Селяни переселялися у малозаселені райони Сибіру, Середньої Азії, Північного Кавказу.

Поміщицькі землі викупалися Селянським банком з подальшим їх продажем селянам.

Селянину дозволялося отримати землю в приватну власність (хутір чи відруб).

До укладення викупної угоди з поміщиком селяни вважалися тимчасовозобов’язаними.

Запитання 19

Циркуляр про "інородців" виданий в:

варіанти відповідей

1910 р.

1905 р.

1911 р.

1907 р.

Запитання 20

Яка з цих організацій діяла в період реакції 1907-1914 рр. 

варіанти відповідей

УСДРП


УПСР

ТУП

РУП

Запитання 21

ТУП виступала за перебудову Росії на засадах:

варіанти відповідей

республіки

 федерації

унітарної держави

конфедерації

Запитання 22

Який термін відповідає визначенню: «Земельні наділи в одному масиві у межах села, -….»?

варіанти відповідей

 Хутори

Ферми

Відруби

Колгоспи

Запитання 23

Вкажіть, хто із зазначених політичних діячів був головним провідником імперської шовіністичної політики після революційних подій 1905 - 1907 рр.:

варіанти відповідей

С. Вітте

П. Столипін

Д. Донцов

І. Шраг

Запитання 24

Вкажіть роки початку та завершення "Справи Бейліса"

варіанти відповідей

1914

1911

1913

1912

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест