Контрольна робота № 4. Електричний струм. Закон Ома.

Додано: 4 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
9 запитань
Запитання 1

В яких одиницях вимірюють силу струму? 

варіанти відповідей

В кулонах (Кл)    

В амперах (А)    

В омах (Ом)     

У вольтах (В)

Запитання 2

На якій схемі електричного кола зображено правильне підключення амперметра та вольтметра?


варіанти відповідей
Запитання 3

Яку напругу показує вольтметр, зображений на рисунку?


варіанти відповідей

1,4 В

1,2 В

1,4 мВ

1,6 В

Запитання 4

Які величини характеризують будь-яке електричне коло?


варіанти відповідей

Сила струму, напруга, довжина провідника

Сила струму, робота струму, опір

Сила струму, напруга, опір

Запитання 5

Закон Ома для ділянки кола


варіанти відповідей

Опір прямо пропорційний напрузі та обернено пропорційний силі струму

Напруга прямо пропорційна силі струму та опору

Сила струму прямо пропорційна напрузі та обернено пропорційна опору

Запитання 6

У хімічному джерелі струму відбувається таке перетворення енергії 


варіанти відповідей

Внутрішня енергія перетворюється на хімічну

Хімічна енергія перетворюється на механічну

Механічна енергія перетворюється на електричну

Хімічна енергія перетворюється на електричну

Запитання 7

Скориставшись даними рисунка, на якому подано схему електричного кола, визначте напругу на резисторі. 


варіанти відповідей

8,4 В

9,8 В

3,2 В

5,6 В

Запитання 8

На рисунку подано графік залежності сили струму від напруги для деякого провідника. Скориставшись графіком, визначте опір цього провідника. 


варіанти відповідей

0,25 Ом

4 Ом

6 Ом

0,5 Ом

Запитання 9

Через провідник, на кінцях якого напруга 36 В за 7 хв пройшов електричний заряд 120 Кл. Який опір провідника? 


варіанти відповідей

240 Ом

126 Ом

450 Ом

12,6 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест