Закон Ома

Додано: 4 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
14 запитань
Запитання 1

Властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму?


варіанти відповідей

Опір

Напруга

Сила струму

Густина

Запитання 2

Сила струму в колі 4 А, при напрузі на його кінцях 12 В. Чому дорівнює опір провідника?

варіанти відповідей

0,3 Ом

4 Ом

2,5 Ом

3 Ом

Запитання 3

Як зміниться сила струму в колі, якщо напругу збільшити в 5 рази, а опір зменшити в 2 рази?


варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 2,5 рази

Збільшиться в 2,5 разів


Зменшиться в 10 разів

Запитання 4

Залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях називають

варіанти відповідей

Електричним опором провідника

Вольт-амперною характеристикою провідника

Ампер-омною характеристикою провідника

Вольт-омною характеристикою провідника

Запитання 5

Сила струму менша в тому провіднику, який має ...

 

 

 

 

 

 

варіанти відповідей

менший опір

більший опір

більшу напругу

меншу напругу

Запитання 6

Напруга в електромережі 220 В, а сила струму в нагрівальному елементі 8 А Який опір нагрівального елемента електрочайника?

 

варіанти відповідей

27 Ом

25 Ом

2,7 Ом 

27,5 Ом

2,5 Ом

Запитання 7

Фізична величина, що характеризує електричний струм і чисельно дорівнює заряду, який проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу - це ...


варіанти відповідей

сила тяжіння

сила струму

сила тертя-ковзання

сила тиску

Запитання 8

Формула обчислення сили струму в електричному колі


 

 

 

 

 

 

 

варіанти відповідей

I=q/t  

I=t/g

q=It

R=U/I

Запитання 9


 Які величини характеризують будь-яке електричне коло?


варіанти відповідей

Сила струму, напруга, опір

Робота струму, сила струму, напруга

Довжина провідника, опір, напруга

Опір, сила струму, енергія

Запитання 10

Вольт-амперна характеристика провідника - це ...


варіанти відповідей

формула

графік

рівняння

одиниця вимірювання

константа

Запитання 11

Одиниця сили струму названа на честь ...  

варіанти відповідей

Шарль Кулон

Александро Вольт

Андре Ампер

Луїджі Гальвіні

Запитання 12

Виберіть вираз для обчислення заряду, який проходить через поперечний переріз провідника.

 

варіанти відповідей

q=I/t

q=It

t=qI

I=qt

Запитання 13

Робота, яку може виконати або виконує електричне поле, переміщуючи заряд по даній ділянці кола, визначається ....

варіанти відповідей

електричною напругою

зарядом

силою струму

енергієї

Запитання 14

Закінчіть речення: "Чим більшою є напруга на ділянці кола, тим ..."

варіанти відповідей

меншу роботу виконає електрична сила під час переміщення цією ділянкою заряду 1 Кл

більшу роботу виконає електрична сила під час переміщення цією ділянкою заряду 1 В

більшу роботу виконає електрична сила під час переміщення цією ділянкою заряду 1 Кл

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест