Сила струму. Напруга. Електричний опір. Закон Ома.

Додано: 4 березня
Предмет: Фізика, 8 клас
12 запитань
Запитання 1

Як називається фізична величина, яка характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму?

варіанти відповідей

Опір

Напруга

Сила струму

Густина

Запитання 2

Яким є правильне продовження речення: «Сила струму в провіднику…»

варіанти відповідей

не залежить від напруги на кінцях провідника

обернено пропорційна напрузі на кінцях провідника

 прямо пропорційна напрузі на кінцях провідника

дорівнює напрузі на кінцях провідника

Запитання 3

Сила струму в колі 2 А, при напрузі на його кінцях 5 В. Чому дорівнює опір провідника?

варіанти відповідей

0,4 Ом

10 Ом

2,5 Ом

4 Ом

Запитання 4

Як зміниться сила струму в колі, якщо напругу збільшити в 3 рази, а опір зменшити в 3 рази?


варіанти відповідей

Збільшиться в 3 рази

Збільшиться в 9 разів

Зменшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Запитання 5

Як вмикати в коло амперметр та вольтметр?

варіанти відповідей

вольтметр - паралельно, амперметр - послідовно

вольтметр і амперметр послідовно

вольтметр і амперметр паралельно

вольтметр - послідовно, амперметр - паралельно

Запитання 6

Напруга на електричній лампі 220 В, опір спіралі змінився в процесі нагріву з 10 Ом до 50 Ом. На скільки змінилася сила струму в спіралі?

варіанти відповідей

26,4 А

17,6 А

4,4 А

22 А

Запитання 7

Знайти опір між точками А та В кола, зображеного на рисунку. R1 = 10 Ом, R2 = 20 Ом, R3 = 30 Ом.

варіанти відповідей

20 Ом

60 Ом

5,5 Ом

15 Ом

Запитання 8

Залежність сили струму в провіднику від напруги на його кінцях називають ...

варіанти відповідей

 Електричним опором провідника

Ампер - омною характеристикою провідника

Вольт - амперною характеристикою провідника

 Вольт - омною характеристикою провідника

Запитання 9

До джерела струму приєднано два резистори (дивись рисунок). За даними рисунка визначте силу струму через джерело струму.

варіанти відповідей

≈ 1 А

≈ 0,53 А

≈ 2 А

≈ 0,3 А

Запитання 10

У яких із наведених електричних схем допущені помилки?

варіанти відповідей

У схемах ав і г

Тільки в схемі а

У схемах а, б і г

У схемах б і в

У схемах а і г

Запитання 11

Скільки помилок і неточностей допущено в схемі

варіанти відповідей

одна

три

дві

жодної

Запитання 12

Знайти загальний опір схеми, якщо n=10, а опір кожного резистора дорівнює 15 Ом.

варіанти відповідей

25 Ом

150 Ом

1,5 Ом

0,15 Ом

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест