Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота № 4 «Оптика»

Додано: 21 березня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 966 разів
13 запитань
Запитання 1

Під час проходження вузького світлового пучка через трикутну призму можна спостерігати різнокольорову смужку на екрані поза призмою. Це є результатом:

варіанти відповідей

Дифракції світла   

Інтерференції світла

Дисперсії світла      

Поглинання світла

Запитання 2

Якщо подивитися в скляну вітрину магазину в сонячний день, можна побачити своє відображення. Воно:

варіанти відповідей

Уявне і зменшене

Дійсне і збільшене

Уявне і того ж розміру, що й об’єкт    

Дійсне і того ж розміру, що й об’єкт

Запитання 3

Світло виявляє як хвильові, так і корпускулярні властивості. Укажіть правильне твердження

варіанти відповідей

Дифракція світла говорить про його корпускулярну природу

Інтерференція світла говорить про його корпускулярну природу


Існування червоної межі фотоефекту можна пояснити на основі хвильової теорії

Атоми випромінюють світло окремими порціями енергії – квантами

Запитання 4

На відстані 25 см від плоского дзеркала розташована світна точка. Її пересувають на 5 см ближче до дзеркала. Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Відстань між зображенням точки і дзеркалом скоротилася на 10 см

 Відстань між зображенням точки і самою точкою скоротилася на 10 см 


Відстань від зображення точки до дзеркала стала 15 см

Відстань від зображення точки до самої точки стала 20 см

Запитання 5

Утворення різнокольорового забарвлення поверхні мильної бульбашки є результатом:

варіанти відповідей

Дисперсії світла 

Заломлення світла

Дифракції світла 

Інтерференції світла

Запитання 6

Фотоелементи входять до складу багатьох пристроїв. Укажіть правильне твердження.

варіанти відповідей

Фотоелемент перетворює електричний сигнал на світловий


Фотоелемент практично миттєво реагує на зміну освітленості

Фотоелементи працюють тільки тоді, коли катод опромінюють ультрафіолетовим світлом

У вакуумних фотоелементах електрони рухаються від анода до катода

Запитання 7

Визначте абсолютний показник заломлення середовища, якщо кут падіння світла дорівнює 60°, а кут заломлення – 30°.

варіанти відповідей

1,73

1,33

1,5

1,01

Запитання 8

Знайдіть довжину хвилі випромінювання, енергія фотона якого дорівнює 10–19 Дж.

варіанти відповідей

2∙10-6 м

2∙10-9 м

2∙10-4 м

2 м

Запитання 9

Визначте довжину хвилі монохроматичного світла, що падає на ґратку з періодом 2,2 мкм, якщо максимум першого порядку видно під кутом 15°.

варіанти відповідей

309 нм

905нм

695 нм

569 нм

Запитання 10

Коли на поверхню прозорої рідини падає світловий промінь під кутом 30° до поверхні, кут заломлення становить 40°. Яким буде кут заломлення, якщо кут між падаючим променем і поверхнею рідини збільшити до 60°?

варіанти відповідей

44°

22°

50°

90°

Запитання 11

Робота виходу електронів із Міді дорівнює 4,7 еВ. Знайдіть червону межу фотоефекту для Міді

варіанти відповідей

264 мкм

264 ммм

264 нм

264 м

Запитання 12

Довжина хвилі світла фіолетового кольору у вакуумі 400 нм. Визначте частоту цієї хвилі.

варіанти відповідей

7,5∙1014 Гц

2,8∙1014 Гц

2∙1014 Гц

4,9∙1014 Гц

Запитання 13

При зміні довжини хвилі падаючого випромінювання від 200 до 300 нм максимальна швидкість фотоелектронів змінилася в два рази. Знайдіть роботу виходу електронів для даного матеріалу.

варіанти відповідей

4,35 еВ

3,45 еВ

5,35 еВ

5,43 еВ

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест