10 клас. «Молекулярна фізика»

Додано: 29 січня
Предмет: Фізика, 10 клас
15 запитань
Запитання 1

Стан макроскопічної системи, коли всі макроскопічні параметри системи залишаються незмінними як завгодно довго.

варіанти відповідей

механічна рівновага

хімічна рівновага

теплова рівновага

стійка рівновага

Запитання 2

Який вигляд має основне рівняння МКТ ідеального газу?

варіанти відповідей

PV=m/M · RT

p=1/3 m0n¯v2

p1V1/T1=p2V2/T2

N=m/M ·NA

Запитання 3

Яка одиниця вимірювання кількості речовини?

варіанти відповідей

моль-1

моль/кг

кг/моль

моль

Запитання 4

Абсолютна температура двох моль ідеального газу зменшилася в 2 рази, а об′єм збільшився в 2 рази. Як змінився при цьому тиск газу?

варіанти відповідей

тиск зменшився в 2 рази

тиск більшився в 2 рази

тиск зменшився в 4 рази

тиск більшився в 4 рази

Запитання 5

Із запропонованих тверджень виберіть правильне


варіанти відповідей

Молекула – найменша частинка речовини, яка має хімічні властивості цієї речовини та складається з атомів

Молекулу неможна розділити на частини

Молекулу можна побачити неозброєним оком

Молекули різних речовин однакові

Запитання 6

Процес взаємного проникнення молекул однієї речовини між молекулами іншої, який відбувається внаслідок теплового руху цих молекул

варіанти відповідей

Кипіння

Броунівський рух

Дифузія

Конвекція

Запитання 7

Формула для обчислення кількості речовини

варіанти відповідей

N/NA

m0∙NА

m/M*NА

Запитання 8

Формула для обчислення числа молекул речовини.


варіанти відповідей

m/M

m0∙NА

m/M*NА

Запитання 9

Які твердження є правильними?

варіанти відповідей

За однакової температури швидкість дифузії в газі більша, ніж у рідині

Маса молекули азоту дорівнює масі атома Гелію

Рідини легко стискуються

Запитання 10

Так записують

варіанти відповідей

рівняння Мендєлєєва - Клапейрона

рівняння Клапейрона

рівняння Дальтона

закон Шарля

закон Гей - Люсака

закон Бойля - Маріотте

Запитання 11

Температури за шкалою Цельсія становлять 0⁰ С і 10⁰ С. А скільки це буде градусів за шкалою Кельвіна?

варіанти відповідей

273 К і 293 К

283 К і 293 К

263 К і 283 К

273 К і 283 К

Запитання 12

Дані графіки відповідають

варіанти відповідей

ізотермічному процесу

ізобарному процесу

ізохорному процесу

Запитання 13

Знайдіть температуру, при якій середня кінетична енергія поступального руху молекул дорівнює 20,7*10–21 Дж.

варіанти відповідей

500 К

10 К

200 К

150 К

Запитання 14

При тиску 270 кПа газ масою 8,1 кг займає об'єм 1,6 м3. Чому дорівнює середня квадратична швидкість руху молекул газу? 

варіанти відповідей

1186 м/с

3200 м/с

4000 м/с

2160 м/с

Запитання 15

Яка температура газу при тиску 138 кПа і концентрації молекул 1026 м–3?

варіанти відповідей

125 К

575 К

725 К

100 К

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест