Контрольна робота №5. Молекулярна фізика та термодинаміка

Додано: 5 квітня 2021
Предмет: Фізика, 10 клас
Тест виконано: 264 рази
9 запитань
Запитання 1

За яким з нижче наведених виразів можна визначити внутрішню енергію ідеального одноатомного газу?

варіанти відповідей

... = рΔV

... = 3/2*m/M*RT

... = mcΔT

... = Qн - Qx

Запитання 2

Ізопроцес, який відбувається без теплообміну з навколишнім середовищем, називають...

варіанти відповідей

ізотермічним

ізобаричним

адіабатичним

ізохоричним

Запитання 3

Перший закон термодинаміки для випадку, коли в системі відсутня зміна об'єму, запишеться таким чином...

варіанти відповідей

A = -ΔU

Q = ΔU

Q = A

Q = ΔU + A

Запитання 4

У якому з ізопроцесів відсутня зміна внутрішньої енергії?

варіанти відповідей

ізохоричному

адіабатичному

ізотермічному

ізобаричному

Запитання 5

Холодильний пристрій - це пристрій ...

(Вкажіть всі можливі варіанти відповідей)

варіанти відповідей

циклічної дії

постійної дії

підтримує в холодильній камері температуру нижчу, ніж температура довкілля

підтримує в холодильній камері температуру вишчу, ніж температура довкілля

постійно знижує температуру в холодильній камері

Запитання 6

Яким чином можна підвищити ККД теплового двигуна?

варіанти відповідей

зменшити температуру нагрівника

збільшити температуру холодильника

зменшити температуру холодильника

Запитання 7

У процесі роботи теплової машини за деякий час робоче тіло отримало від нагрівника 2000 кДж теплоти і виконало роботу 0,5 МДж. Обчисліть ККД машини.

варіанти відповідей

20%

25%

30%

35%

40%

Запитання 8

Ідеальний одноатомний газ здійснив замкнутий цикл, зображений на малюнку. Визначити роботу газу за цей цикл.

варіанти відповідей

40 кДж

40 Дж

80 кДж

80 Дж

100 кДж

100 Дж

Запитання 9

Ідеальний одноатомний газ у результаті ізобарного розширення виконав роботу 1,8 кДж. Визначити кількість теплоти, наданої газу та зміну внутрішньої енергії цього ж газу.

варіанти відповідей

5,4 кДж; 2,8 кДж

3,6 кДж; 2,4 кДж

4,8 кДж; 3,2 кДж

4,5 кДж; 2,7 кДж

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест