контрольна робота

Додано: 7 грудня 2020
Предмет: Хімія, 8 клас
Тест виконано: 19 разів
12 запитань
Запитання 1

Неправильно записані формули йонів:(2 вірні)

варіанти відповідей

К-

F-

SO42-

Al3+

I-

Cl+

Запитання 2

Заряд ядра атома визначається

варіанти відповідей

числом протонів

числом електронів на зовнішньому енергетичному рівні

числом нейтронів

Запитання 3

Визначте, які ряди елементів записані в порядку зменшення атомного радіуса:

варіанти відповідей

S, Р, Si, AL;

В, С,N, О;

Вe, Мg, Сa,Sr;

Запитання 4

Електрони, орбіталі яких мають гантелеподібну форму, називають:


варіанти відповідей

f-електрони;

d-електрони;

s -електрони;

р-електрони;

Запитання 5

Атом якого елемента має електронну конфігурацію 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 :

варіанти відповідей

Н;

О;

S;

Mg;

Запитання 6

Визначте число протонів,електронів і нейтронів для атома Кальцію, іона Кальцію:


варіанти відповідей

е = 20, р= 20, n= 20.

е = 19, р= 20, n= 20;

е = 19, р= 20, n= 15;

е = 18, р= 20, n= 20;

Запитання 7

Атом кисню О має електронну формулу

варіанти відповідей

1s2 2s2 2p3

1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

1s2 2s2 2p4

1s2 2s2 2p1

Запитання 8

Визначте хімічний елемент за графічною формулою:

варіанти відповідей

Be

Fe

F

P

Запитання 9

Порядковий номер елемента вказує на:(3 вірні)

варіанти відповідей

заряд ядра атома

кількість електронів

кількість протонів

кількість нейтронів

Запитання 10

За номером періода можно визначити

варіанти відповідей

кількість електронів

кількість енергетичних рівнів

валентність

заряд ядра

Запитання 11

Найдіть відповідність між елементом та його електронною формулою.

А) Na   1) 1s2 2s2 2p63s23p63d04s2

Б) Cl     2) 1s2 2s2 2p63s23p5

В) Ca    3) 1s2 2s2 2p63s1

Г) C       4) 1s2 2s2 2p2

варіанти відповідей

А-3, Б-2, В-1, Г-4.

 А-3, Б-1, В-2, Г-4.

А-2, Б-4, В-1, Г-3.

А-3, Б-2, В-4, Г-1.

Запитання 12

Укажіть рядок, що містить тільки елементи головної підгрупи ІІІ групи

варіанти відповідей

Na, Mg, Al

Al, Ga, In

Zn, Cd, Hg

Sc, Y, La

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест